Göteborgs universitet
Bild
Två forskarstudenter gör experiment i laboratorium
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Forskarutbildningsämnen och inriktningar

Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns fem huvudämnen inom utbildningen på forskarnivå.