Göteborgs universitet
Bild
ett barn med pincett och skyddsglasögon
Länkstig

Matematik/ naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Matematik eller naturvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap som forskningsområde är mångvetenskaplig till sin natur. Områdena sträcker sig från studieteknik inom naturvetenskap och framgångsrika undervisningsmetoder till forskning om särbegåvade elevers villkor och möjligheter. Forskningsområdenas bredd innebär att samarbete med forskare inom olika inriktningar är väsentligt för utbildningen.

Utbildningen syftar till att utveckla dig till en självständig och kritisk forskare som ska bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Genom sin avhandling ska den studerande bidra till kunskapsutvecklingen inom kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom något matematiskt/naturvetenskapligt område.

Målet med utbildningen är att vidareutveckla fördjupade ämneskunskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl matematik/naturvetenskap som inom utbildningsvetenskap och en medvetenhet om ämnesområdenas olika kunskapsteoretiska grund.

Inför ansökan

Kontakta de personer som är ansvariga för enskilda projektförslag eller hör av dig till kontaktpersonen inom ditt ämnesområde för att diskutera utformning av eget projektförslag. Vi rekommenderar att du kontaktar universitetet för att se om ditt projekt är genomförbart eller inte.

Läs mer om ansökan

Behörighet

För att antas till forskarskolan i utbildningsvetenskap behöver du uppfylla dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet

Särskild behörighet

Särskild behörighet har du som:

  • har avlagt lärarexamen på avancerad nivå där det ingår ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande självständigt arbete, samt minst 90 högskolepoäng  inom en matematiskt respektive  naturvetenskapligt ämne (varav för utbildning  i matematik minst 60 högskolepoäng i ämnet  matematik på avancerad nivå), eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet  förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

Fakulteten utgår från flera urvalskriterier i urvalet av sökande. 

Urvalskriterier: 

  • meriter från tidigare utbildning
  • examensarbetet eller motsvarande självständigt arbete
  • bifogad projektbeskrivning över det tänkta  avhandlingsarbetet
  • dokumenterad yrkeserfarenhet som lärare är meriterande

Kontakta institutionernas utbildningsansvariga

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns? Var god kontakta ansvarig på respektive institution om forskarutbildningen inom matematik eller naturvetenskap. 

Kontakt

Projektförslag vid de olika institutionerna