Göteborgs universitet
Länkstig

Hedersdoktorer

Naturvetenskapliga fakulteten utser varje år en eller flera personer till hedersdoktor. För att bli utnämnd ska personen ha haft stor betydelse för forskningen eller utbildningen vid fakulteten, eller på annat sätt bidragit till kunskapsbildning inom vårt verksamhetsområde.

Hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten 2022-2023

Barry Costa Pierce

Bild
Barry Costa Pierce

Barry Costa-Pierce, en världsledande forskare inom utveckling av hållbart vattenbruk och produktion av mat från havet, har utsetts till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten. Barry Costa-Pierce har varit senior rådgivare för det nationella centret för marin vattenbruksforskning, SWEMARC vid Göteborgs universitet, från starten. Läs mer om utnämningen

Jeanine Olsen

Bild
Jeanine Olsen

Jeanine Olsen, forskare inom marin evolutionsbiologi, har utsetts till hedersdoktor på Naturvetenskapliga fakulteten. Jeanine Olsen har samarbetat tätt ihop med Göteborgs universitet i sin forskning på olika arter av brunalger och sjögräs. Bland annat ledde hon kartläggningen av ålgräsets hela arvsmassa. Läs mer om utnämningen.

Svante Hultengren

Bild
Svante Hultgren

Biologen och naturgeografen Svante Hultengren har utsetts till hedersdoktor på Naturvetenskapliga fakulteten. Svante Hultengren är en mångsidig biolog med lavar som sitt största intresse. Han har genom åren undervisat, handlett examensstudenter och deltagit i forskning på Göteborgs universitet. Läs mer om utnämningen.

Fakta hedersdoktorer

  • 105 personer har utsetts till hedersdoktorer genom åren.
  • Fakultetens utnämningar startade år 1972 och har sedan dess utdelats vid 44 tillfällen.
  • Våra hedersdoktorer har utsetts varje år sedan 1982.
  • Som mest har fem personer utsetts samma år. Vid två tillfällen har det skett, 1991 och 2008.