Göteborgs universitet
Bild
Hedersdoktor Karna Lidmar Bergström vid ceremonin 2018
Naturgeograf Karna Lidmar Bergström från Stockholms universitet hyllas vid prisceremonin 2018.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hedersdoktorer

Naturvetenskapliga fakulteten utser varje år en eller flera personer till hedersdoktor. För att bli utnämnd ska personen ha haft stor betydelse för forskningen eller utbildningen vid fakulteten, eller på annat sätt bidragit till kunskapsbildning inom vårt verksamhetsområde.

Hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten 2020

Remigio Cabrera Trujillo

Professor Remigio Cabrera Trujillo
Professor Remigio Cabrera Trujillo

Professor Remigio Cabrera Trujillo från Nacional Autónoma de México (UNAM) har utsetts till hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Professor Trujillo är en ledande atomfysikteoretiker som studerar olika atomära kollisionsprocesser.

Professor Trujillo har sedan 2015 varit ansvarig för det utbyte som institutionen för fysik vid Göteborgs universitet haft med UNAM-Cuernavaca. Hans studier innefattar tidsberoende studier av spridning, kemiska reaktioner, vibrations- och rotations-, excitiation- och jonisationprocesser. Hans forskning har resulterat i ett hundratal publikationer i ledande tidskrifter, och han är editor för den ansedda tidskriften Advances in Quantum Chemistry. Professor Trujillo har bidragit till att stärka det internationella inslaget i verksamheten vid naturvetenskapliga fakulteten.

Maria Flinck

Maria Flinck
Maria Flinck

Trädgårdshistorikern, etnologen och författaren Maria Flinck från Bromma har utsetts till filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Hon ses som en pionjär för etableringen av yrket trädgårdsantikvarie och har genom sina insatser och prisbelönta författarskap stärkt forskningen i kulturvård.

Maria Flinck, född 1957, är filosofie kandidat i etnologi och konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är sedan snart fyra decennier verksam inom kulturvårdens område och idag en central auktoritet inom svensk trädgårdshistorisk forskning. Maria Flincks kunskap om arkiv och källmaterial inom forskningsfältet är oöverträffad. Hon har utarbetat vårdprogram för hundratals historiska trädgårdar och har i egenskap av pionjär som trädgårdsantikvarie haft avgörande betydelse för yrkets etablering och erkännande.
Maria Flinck har även gjort betydande insatser som författare av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter inom kulturvård. Boken ”Tusen år i trädgården, från sörmländska herrgårdar och bakgårdar” (1994) tilldelades Augustpriset 1995 och har varit av ovärderlig vikt för trädgårdshistorisk forskning.

Fakta hedersdoktorer

  • 102 personer har utsetts till hedersdoktorer genom åren.
  • Fakultetens utnämningar startade år 1972 och har sedan dess utdelats vid 43 tillfällen.
  • Våra hedersdoktorer har utsetts varje år sedan 1982.
  • Som mest har fem personer utsetts samma år. Vid två tillfällen har det skett, 1991 och 2008.

År 2019

ELAND, John H.D.
Professor i kemi, Oxford University, England

År 2018

LIDMAR-BERGSTRÖM, Karna 
Professor emerita i naturgeografi, Stockholms universitet

År 2017

EKDAHL, Annika
Textilkonstnär

YAO, Tandong
Professor och föreståndare för Institute of Tibetan Plateau Research vid Chinese Academy of Sciences

År 2016

BUTLIN, Roger
Professor, University of Sheffield, England

ODEGAARD, Nancy
Professor, Drachman Institute, University of Arizona, USA.

År 2015

ZHISHENG, An
Professor vid Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Shaanxi Province i Kina

THIEDE, Jörn
Professor vid Helmholtz-Center for Ocean Research GEOMAR, Kiel i Tyskland

År 2013

ANDERSEN, Tom
Professor, Universitetet i Oslo.

År 2014

WENBLAD, Axel
Ordförande i Världsnaturfonden WWF.

År 2012

MASON, Randall F.
Associate Professor, University of Pennsylvania, USA.

POWER, Deborah M.
Professor, Universidade do Algarve, Portugal.

År 2011

BOONE, Charles M.
Professor, University of Toronto, Kanada.

År 2010

FRIZELL, Bengt
Naturvårdsintendent, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

HEYWOOD, Karen
Professor, University of East Anglia, Storbritannien.

År 2009

FUKORO, Hiroyoshi (f. 1952)
Direktör, Nissan Chemical Industries, Japan.
KLIPP, Edda (f. 1965)
Professor, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland.

År 2008

ANDERSSON, Mats
Chef rederiet, Sjöfartsverket.
PEGG, David (f. 1940)
Professor emeritus, University of Tennessee, USA.
STEGEMAN, John J.
Professor, Woods Hole Oceanographic Institute, USA.
VON STORCH, Hans
Professor, University of Hamburg, Tyskland.
UNDERWOOD, Anthony
Professor, University of Sydney, Australien.

År 2007

COX, David (f. 1924)
Nuffield College, England.
FU, Congbin (f. 1939)
Professor, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Kina.
MUNAWAR, Mohiuddin (f. 1940)
Great Lakes Laboratory of Fishery and Aquatic Sciences, Kanada.

År 2006

DAVISON, Bill (f. 1952)
Professor, University of Canterbury, Nya Zeeland.
GRIMMOND, Sue (f. 1959)
Professor, King's College, England.

År 2005

STENGEL, Werner (f. 1936)
Berg- och dalbanekonstruktör.

År 2004

JOHANSSON, Bengt O. H. (f. 1934)
Adjungerad professor, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.
LINDÉN, Lena M. (f. 1949)
VD, Nordens Ark.

År 2003

FANKLIN, Craig (f. 1961)
Professor, University of Queensland, Australien.
GRIGG, Gordon (f. 1942)
Professor, University of Queensland, Australien.
HANSSON, Hans G. (f. 1945)
Intendent, Tjärnö marinbiologiska laboratorium.
KIELLAND-BRANDT, Morten C. (f. 1944)
Professor, Carlsberg Laboratorium, Danmark.

År 2002

ALLER, Robert (f. 1950)
Professor, Marine Sciences Research Center, USA.
BONAMI, Aline (f. 1944)
Professor, Université d'Orléans, Frankrike.
ORLOV, Nikolai (f. 1952)
Zooloical institute of RAS, Ryssland.
RYVARDEN, Leif (f. 1935)
Professor, Universitetet i Oslo, Norge.

År 2001

ANDERSSON, Bengt (f. 1940)
Lärare, Flatåsskolan, Göteborg.
LILIENBERG, Per (1931-2002)
Rektor, Gerleborgsskolan, Dingle.
MADDEN, Dean (f. 1960)
University of Reading, England.
SCHOLLAR, John (f. 1950)
University of Reading, England.

År 2000

BÖDDI, Béla (f. 1950)
Professor, Eötvös Lorand Universitet, Ungern.
FARRELL, Anthony P. (f. 1952)
Professor, Simon Fraser University, Kanada.
JENNINGS, S. Gerard (f. 1943)
Professor, University of Galway, Irland.
TOENNIES, Jan Peter (f. 1930)
Professor, Max Planck Institut fuer Strömungsforschung.

År 1999

JOHNSON, Ken (f. 1940)
KJELLÉN, Bo (f. 1933)
MAUCERI, Giancarlo (f. 1947)

År 1998

SWOFFORD, David L. (f. 1954)
WINGFIELD, John (f. 1948)

År 1996

DIAZ, J. Robert (f. 1946)
PEARSON, Tomas (f. 1938)

År 1997

FRANCKE, Wittko (f. 1940)
GUND, Gordon (f. 1939)
HIRANO, Tetsuya (f. 1937)
MATTHIAS, Eckart (f. 1930)

År 1995

GAUDRY, Garth I. (f. 1941)
GIBBINS, Ian L. (f. 1954)
MORRIS, Judy L. (f. 1952)
SAMUELSSON, Lennart (f. 1932-1996)

År 1994

CORBETT, Keith F. (f. 1941)
JONES, E. Peter (f. 1935)
RÜDIGER, Wolfhart (f. 1933)

År 1993

AGUIRRE, Gustavo (f. 1943)
FARBER, B. Dedora (f. 1938)

År 1992

AFZELIUS, Lars (1936-2001)
NITZELIUS, Tor (1914-1999)

År 1991

BORDWELL, Frederick (f. 1916)
GRAY, Harry B. (f. 1935)
HIEU, Nguyen van (f. 1938)
HUBENDICK, Bengt (f. 1916)
WHITFIELD, Michael (f. 1940)

År 1990

ERIKSSON, Ture (f. 1926)
LARSEN, Helge (1922-2005)

1982

BOLIS, Liana (f. 1926)

LARSON, Sten (1908-1999)

1983

PRANCE, Ghillean (f. 1937)

1984

FAIRBRIDGE, Rhodes (1914-2006)

ROTHSCHILD, Miriam (1908-2005)

ÖSTLUND, Göte (f. 1923)

1985

SALAM, Abdus (1926-1996)

STRID, Lars (1925-1994)

WALLER, Ivar (1898-1991)

1986

GROVE, David J. (f. 1940)

KLEMM, Alfred (f.1913)

MONIN, A.S. (1921-2007)

1987

MARCUS, Rudolph A. (f. 1923)

RAVEN, Peter H. (f. 1936)

1988

SUNDELL, Lars-Erik (1925-1993)

1989

EISNER, Thomas (f. 1929)

HJORTSTAM, Kurt (f. 1933)

KELLY, Hugh P. (1931-1992)

MEINWALD, Jerrold (f. 1927)

År 1978

DENTON, Eric J. (1923-2007)
KOREVAAR, Jacob (f. 1923)

År 1975

STEEMANN NIELSEN, Einer (1907-1989)

År 1974

EDBERG, Rolf (1912-1997)
FORNANDER, Sven (1913-2005)

År 1973

ALIMARIN, Ivan Pavlovich (1903-1989)

År 1972

EDSALL, John T. (1902-2002)
FRENCH, C. Stacy (1907-1995)