Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Energi, kraft och materia för en hållbar värld

Globalt hanteras energikrisen och klimatkrisen genom att titta på de tre nyckelfrågorna: Hur får vi energi som är hållbar? Hur mycket energi behöver vi överhuvudtaget för att undvika de allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna? När vi väl har fått tag på energin, hur lagrar och använder vi den på ett smart sätt?

Detta temaområde utgår från grundläggande vetenskap för att skapa en mer hållbar värld genom att fokusera på den viktigaste samhällsutmaningen: hållbar energiproduktion och energiförbrukning. Vi integrerar kunskap och verktyg från en rad olika områden.

I takt med att förnybara resurser får allt större betydelse sker det för närvarande en kraftig övergång från begreppet energi till begreppet effekt. Vi måste till exempel. förstå hur stora energireserver som finns tillgängliga, inklusive en snabbt växande andel hållbara energikällor, och hur mycket effekt = energi per tidsenhet som kan produceras och därmed användas i realtid. Att hantera denna övergång är grundläggande för utvecklingen av alla aspekter av vårt samhälle.   

Denna utmaning kräver att man integrerar kunskap och verktyg från en rad olika områden, från fysikaliska och biologiska/kemiska vetenskaper (till exempel energiresurser) till matematik, datavetenskap och ekonomi (till exempel modellering och prognostisering av produktion och konsumtion) till samhällsvetenskap (till exempel förståelse för hur energi, effekt och materia uppfattas och används i olika samhällen) och utbildningsvetenskap (till exempel förståelse för hur grundläggande kunskap om energi och effekt kan spridas och läras ut).  

Samarbete 

Professor Giovanni Volpe, temaområdesledare för Energi, kraft och materia för en hållbar värld.
FN Globala målen. Mål 7 Hållbar energi för alla