Bild
Bild på mangroveträd vid havet
Foto: Luke Jeffrey
Länkstig

Tidvattenlandskap en större kolfälla än forskarna trodde

Publicerad

Mangroveskogar och andra våtmarker vid havet binder stora mängder kol vilket dämpar växthuseffekten. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att dessa miljöer är kanske dubbelt så effektiva än vad forskarna tidigare trott.

Naturtyper som översvämmas av tidvattnet bildar ekosystem som fångar in stora mängder kol vilket kan bidra till att mildra klimatförändringarna. Koldioxiden samlas i växtdelarna och i de gyttjiga jordarna. Flera regeringar har därför lanserat initiativ med blå koldioxidkrediter för att uppmuntra markägare att återställa och bevara ekosystem för mangrove och salta våtmarker, på samma sätt som sker med regnskogen.

Stort flöde av bikarbonat

En ny forskningsrapport från Göteborgs universitet visar att effekten är ännu bättre än vad forskarna tidigare har trott.  

– Vi har avslöjat ytterligare lagrat kol i mangroveskogar och salta våtmarker. Våra nya rön visar att en stor del av kolet exporteras till havet bundet i bikarbonat när tidvattnet drar sig tillbaka och förblir löst i havet i tusentals år. Bikarbonatet stabiliserar pH-värdet och minskar havsförsurningen. Detta bidrag har tidigare förbisetts, säger Gloria Reithmaier, forskare i marin kemi vid Göteborgs universitet.

Bikarbonat är ofarligt och ingår bland annat i bakpulver. I haven används karbonat och bikarbonat för att bygga skal och korallskelett.

Mätte över hela världen

Gloria Reithmaier och hennes kollegor tog hjälp av forskare från 12 olika länder för att analysera koltransporten i tidvattnet i 45 mangroveträsk och 16 salta våtmarker världen över. När de räknade in bikarbonatexporten från ekosystemen ut i havet fördubblades kolfällans storlek i dessa ekosystem.

Bild
Portrait of Gloria Reithmaier
Gloria Reithmaier, forskare i marin kemi på Göteborgs universitet.
Foto: Michael Reithmaier

– Våra resultat visade att bikarbonatexporten var lika stor som, eller till och med överträffade, mängden kol som lagrats i jorden. Därför har tidigare uppskattningar av dessa blå kolfällor underskattat potentialen för mangrove och salta våtmarker för att mildra klimatförändringarna, säger Gloria Reithmaier och lägger till.

Våra resultat visar att ekosystem av blått kol är mer effektiva för att mildra klimatförändringar än vad vi tidigare trott. Det är nu ännu viktigare att skydda och återställa ekosystem för mangrove och salta våtmarker.

Vetenskaplig artikel i Nature Communications: "Carbonate chemistry and carbon sequestration driven by inorganic carbon outwelling from mangroves and saltmarshes"

Kontakt: Gloria Reithmaier, forskare på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, telefon: 0767-40 60 31, e-post: gloria.reithmaier@gu.se