Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Molekylära livsvetenskaper

Temaområdet Molekylära livsvetenskaper syftar till att förstå hur de biologiska makromolekyler som styr beteendet hos levande celler fungerar, och hur man löser problem när deras dysfunktion leder till sjukdom.

Molekylära livsvetenskaper är ett tvärvetenskapligt temaområde som ger mekanistiska och strukturella insikter i grundläggande biovetenskapliga frågor med tonvikt på de biologiska grunderna för människors hälsa och sjukdomar. 

Livsvetenskaper vid Göteborgs universitet behandlar viktiga biologiska och medicinska frågor som spänner över alla längdskalor från enskilda atomer och molekyler till hela organismer, inklusive människokroppen. Bakom forskningen inom Molekylära livsvetenskaper ligger hypotesen att om vi kan förstå beteendet hos biologiska makromolekyler som styr cellernas kemi, struktur, metabolism och intercellulära kommunikation, kan vi förbättra människors, djurs och växters hälsa som svar på faktorer som sjukdom eller yttre påverkan.  

Samarbete 

  • Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Naturvetenskapliga fakulteten 
  • Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin 
  • Institutionen för data- och informationsteknik, IT-fakulteten 
Logotyp för FN Mål 3 – God hälsa och välbefinnande