Göteborgs universitet
Bild

Havets vetenskaper

Havet påverkar alla på den här planeten. Det här temaområdet syftar till att utveckla grundläggande integrerad kunskap om havet och de stora utmaningarna för den marina miljön, med fokus på dess roll på planeten, för människan och i framtiden.

Marin forskning är ofta tvärvetenskaplig till sin natur och vi behöver stärka kopplingarna mellan all den forskning som bedrivs.

Mellan 300 och 400 forskare vid Göteborgs universitet arbetar med något som har med havet att göra. Forskningen om havet är ofta multidisciplinär. Inom naturvetenskapen kan kemi, fysik, biologi och geovetenskap bidra i samma forskningsprojekt, men det sker också marin forskning på samtliga övriga fakulteter.

Samarbete

Inom Naturvetenskapliga fakulteten:

 • Institutionen för marina vetenskaper
 • Institutionen för biologi och miljövetenskap
 • Institutionen för geovetenskaper
 • Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Samarbeten inom Göteborgs universitet

 • Handelshögskolan
 • HDK-Valand
 • Humanistiska fakulteten
 • IT-fakulteten
 • Sahlgrenska akademin
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Professor Martin Hassellöv, samordnare för temaområdet.
Foto: Malin Arnesson
FN Globala målen. Mål 14 Hav och marina resurser