Göteborgs universitet
Bild
Abstract pattern wireframe network
Foto: Mostphotos: Starline
Länkstig

GUIDE-dagar "Göteborgs universitet: Industrial Dating Event"

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet erbjuder möjligheter för representanter från industrin att interagera med forskningsgrupper från universitetet för att skapa problemlösningsorienterade samarbeten.

Vår vision är att initiera, etablera och utveckla engagerande och framgångsrika samarbeten mellan den akademiska världen och kommersiella aktörer, mellan forskare och industripartners. GUIDE-dagar strävar därför efter att skapa starka och bestående länkar i form av gemensamma forskningsprojekt, utbildningsprogram med kandidat-, master- och doktorsexamensprojekt såväl som kurser eller till och med möjligheter att skapa gemensamma kontorslokaler mellan industriella och akademiska partners.

Hur kan vi hjälpa industrin?

GUIDE-dagarna kan hjälpa till att hitta en matchande forskningspartner som arbetar med ett liknande ämne inom en liknande eller annan disciplin. Tillsammans utforskas nya perspektiv och lösningar utvecklas för de aktuella problemen.

Hur kan vi hjälpa forskare?

GUIDE-dagarna kan hjälpa till att skapa nya karriärs- och innovationsvägar samt ökad chans att erhålla projektfinansiering inom tillämpad vetenskap.

Är du intresserad?

Skulle du och ditt företag vara intresserade av att delta i våra GUIDE-dagar i Göteborg den 14-15 september 2022? Har du ett särskilt problem inom området “Medical diagnostics with artificial intelligence" som du vill göra oss uppmärksamma på?

Sista dag för anmälan är 3 september 2022. 

All kommunikation under eventet är på engelska.  Du hittar mer information om evenemanget på den engelska sidan.

Kontakta oss

Caroline Adiels, Universitetslektor, Institutionen för fysik
caroline.adiels@physics.gu.se
Mer om Caroline Adiels

Matthias Obst, Forskare, Institutionen för marina vetenskaper
matthias.obst@marine.gu.se
Mer om Matthias Obst

Joana Pereira
Senior forskare, Karolinska Institutet
joana.pereira@ki.se

Tidigare evenemang

Den 13-14 oktober 2021 var det premiär för dejtingdagar mellan industri och akademi i syfte att finna lösningar på konkreta problem och skapa samarbeten.

Temat för detta första tillfälle var ”Feedback-dynamik i bildanalys med artificiell intelligens”. 
– Vi vill hjälpa till att skapa band mellan forskare och företag kring väldefinierade problem. Vår förhoppning är att de samtal vi hade under dessa två dagar ska leda till förtroendefulla och långvariga relationer som gynnar båda parter., säger projektledarna Matthias Obst och Caroline Adiels. 

Under den första dagen var representanter inbjudna från olika företag och berättade om de utmaningar de ställs inför när det gäller AI-baserad bildanalys. Därefter fick deltagarna genom diskussion identifiera överlappande problem, som under dagen därpå kunde kopplas till olika frågeställningar som blev utgångspunkt för ett vidare samarbete.

Dejtingdagarna har namnet GUIDE-days som står för Göteborgs universitet: Industrial Dating Event. 

Här hittar du mer om evenemanget ”Feedback-dynamik i bildanalys med artificiell intelligens”