Göteborgs universitet
Bild
Abstract pattern wireframe network
Foto: Mostphotos: Starline
Länkstig

GUIDE-dagar "Göteborgs universitet: Industrial Dating Event"

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet erbjuder möjligheter för representanter från industrin att interagera med forskningsgrupper från universitetet för att skapa problemlösningsorienterade samarbeten.

Vår vision är att initiera, etablera och utveckla engagerande och framgångsrika samarbeten mellan den akademiska världen och kommersiella aktörer, mellan forskare och industripartners. GUIDE-dagar strävar därför efter att skapa starka och bestående länkar i form av gemensamma forskningsprojekt, utbildningsprogram med kandidat-, master- och doktorsexamensprojekt såväl som kurser eller till och med möjligheter att skapa gemensamma kontorslokaler mellan industriella och akademiska partners.

Nytt event - “Medical diagnostics with artificial intelligence"

Grafiskt element i blått som ska symbolisera medicinsk diagnostik med hjälp av AI.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder nu en möjlighet för dig som forskare att möta representanter från industrin för att hitta möjligheter till problembaserade samarbeten.  

Hur kan vi hjälpa industrin?

GUIDE-dagarna kan hjälpa till att hitta en matchande forskningspartner som arbetar med ett liknande ämne inom en liknande eller annan disciplin. Tillsammans utforskas nya perspektiv och lösningar utvecklas för de aktuella problemen.

Hur kan vi hjälpa forskare?

GUIDE-dagarna kan hjälpa till att skapa nya karriärs- och innovationsvägar samt ökad chans att erhålla projektfinansiering inom tillämpad vetenskap.

Är du intresserad?

Skulle du och ditt företag vara intresserade av att delta i våra GUIDE-dagar i Göteborg den 14-15 september 2022? Har du ett särskilt problem inom området “Medical diagnostics with artificial intelligence" som du vill göra oss uppmärksamma på?

Sista dag för anmälan är 3 september 2022. 

All kommunikation under eventet är på engelska.  Du hittar mer information om evenemanget på den engelska sidan.

Kontakta oss

Caroline Adiels, Universitetslektor, Institutionen för fysik
caroline.adiels@physics.gu.se
Mer om Caroline Adiels

Matthias Obst, Forskare, Institutionen för marina vetenskaper
matthias.obst@marine.gu.se
Mer om Matthias Obst

Joana Pereira
Senior forskare, Karolinska Institutet
joana.pereira@ki.se

Tidigare event - "Bildanalys med artificiell intelligens (AI)"

Illustration med ett evighetstecken som innehåller en kamera och en hjärna
Bildanalys med AI

 

Video (4:52)
This is the GUIDE days