Göteborgs universitet
Bild
Studenter som går i en gångtunnel
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Studiebesök

Vill din gymnasieklass komma på studiebesök hos oss? Vi erbjuder chansen att få en inblick i vår verksamhet, få träffa studenter och se vilka möjligheter som finns att plugga hos oss.

Ni kan antingen välja att besöka ett ställe eller kombinera flera olika områden. Vår verksamhet är koncentrerad till två platser i Göteborg; huset Natrium på Medicinareberget och Campus Johanneberg/Chalmersområdet.

Ett studiebesök kan också kombineras med en populärvetenskaplig föreläsning. Vår samordnare hjälper er att sy ihop ett program som passar utifrån våra möjligheter och den dag ni vill besöka oss.

Framförhållning krävs

Vi har tyvärr svårt att hantera förfrågningar som kommer med kort varsel. Kontakta oss gärna i god tid, så har vi större möjlighet att kunna erbjuda just den ni efterfrågar.

Följande ämnen erbjuder studiebesök:

Vi börjar med ett besök i herbariet, där långt över 1 miljon kollekter av växter, svampar och alger återfinns i en ständigt växande samling. Här tar vi reda på hur det går till när man samlar in växter och svampar för långtidsbevaring. Vi tar del av hur de förvaras och på vilka olika sätt samlingarna används i forskningens och samhällets tjänst, fysiskt såväl som digitalt.

Vi fortsätter sedan till ett laboratorium där vi spanar in något pågående projekt eller försök. Den kan till exempel röra sig om laboratorie-odlingar med syfte att göra sädesslag mer toleranta mot de stigande mark-salthalter som förutspås i klimatförändringarnas spår, eller försök med syfte att klarlägga hur Afrikas regnskogar klarar sig i en allt varmare värld.  

Plats: Natrium, Medicinaregatan 7B
Längd: 45 minuter 
Max antal elever: 30 

Vi besöker ett labb och ger en fysikdemonstration. Ni får också höra våra studenter berätta om hur det är att studera fysik. 

Plats: Institutionen för fysik, Kemigården 1 (vid äpplet) (Campus Johanneberg)
Längd: 45 minuter 
Max antal elever: 30 

 Vilka strategier kan du hitta för att vinna i våra spel? Har detta något att göra med matematiska begrepp som summor, delbarhet, och oändligheten? Var med och testa, leta mönster och resonera.

Ni får också ta del av matematikers arbetsmarknad och vad några av våra tidigare studenter gjort efter examen.

Plats: Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3 (Campus Johanneberg) 
Längd: 45 minuter 
Max antal elever: 30