Länkstig

”Jag vill se effekter”

Publicerad

Huvudkontoret är placerat i Rinkeby, men Maria Jansén far ofta runt med t-banan. Som kulturdirektör i Stockholm stad ska hon se till att invånarna i samtliga stadsdelar har möjlighet att ta del av kultur.

Bild
En kvinna står framför en vägg av bokhyllor.
”Stockholms stadsbibliotek, som ritats av Gunnar Asplund, är en av Stockholms viktigaste arkitektoniska pärlor. Eftersom huset är ett byggnadsminne och har några år på nacken finns alltid att göra, just nu genomgår det upprustning.” / Maria Jansén
Foto: Jens Sølvberg

”JAG HADE ingen karriärväg klar för mig när jag studerade till bebyggelseantikvarie – och ser mig heller inte som en karriärorienterad person. Men vi som gick på institutionen för Kulturvård på 1990-talet fostrades i en nybyggaranda som rådde då bland lärarna, förändring ansågs viktigt. Jag tror det påverkade mig, jag har alltid velat se effekter av det jag gör. 

SOM KULTURDIREKTÖR i Stockholm stad är mitt jobb att ansvara för allt ifrån biblioteket och kulturskolan i alla stadsdelar till att jobba med kulturstrategiska frågor, som hur kultur kan bidra till att skapa en trygg och attraktiv stadsmiljö i framtiden. Mitt viktigaste ansvar är att skapa förutsättning för så många som möjligt att dels ta del av kultur, dels eget kulturskapande. Det bästa med mitt jobb är bredden – att få arbeta med olika typer av kultur, men också att jag får jobba i hela Stockholm. Mitt kontor ligger i Rinkeby i nordvästra Stockholm, men vi har oftast möten på flera ställen under en dag. Hittills under dagen har jag varit på tre verksamheter. Min roll är att jobba mellan politiken och verksamheten, där jag möter många samhällsområden i hela staden. Det tvärvetenskapliga anslaget i utbildningen tyckte jag mycket om – jag såg tidigt nyttan av att kunna samarbeta med många olika professioner parallellt. 

Ibland kan jag fundera över om jag borde ha doktorerat, men jag var så sugen på att jobba med människor – och i team. Jag är väldigt glad idag över att också få jobba med den vardagsnära kulturen, som bibliotek. Under pandemin, när vi tvingades ställa in saker, blev det tydligt vilken viktig mötesplats som biblioteken är.

JAG HAR ALLTID varit väldigt intresserad av det jag gör. Gör man en bra verksamhet, samtidigt som man har en sund självdistans, ja då blir man ofta en bra chef. Att jag fick jobbet som kulturdirektör tror jag beror på att jag har erfarenhet av att jobba både statligt som generaldirektör som myndighetschef vid Statens historiska museer, regionalt som institutionschef och landsantikvarie vid Östergötlands länsmuseum och kommunalt i Göteborg. Dessutom har jag varit engagerad i civilsamhället. Jag har också drivit stora förändringsprocesser som har fungerat bra och utan att skapa större kriser.”

Berättat för: Maja Lundbäck

Alumnen: Maria Jansén

Ålder: 53 

Yrke: Kulturdirektör i Stockholm stad 

Bor: Stockholm 

Fritid: Stor kulturkonsument men gillar också vara ute i naturen med familjen och segla och åka skidor. 

Kulturell favorit: Fotografi