Göteborgs universitet

Temaområden

Naturvetenskapliga fakultetens forskning presenteras här genom ett antal temaområden med fokus på globala samhällsutmaningar. Syftet är att temaområdena ska bidra till och stimulera samverkan inom akademin och samverkan med det omgivande samhället.

En hälsosam, levande planet

Detta temaområde fokuserar på den mest grundläggande nödvändigheten för en hållbar framtid: en hälsosam och levande planet. Det är uppbyggt kring tre vetenskapligt och socialt sammanlänkade forskningspelare: klimatförändringar, kemiska föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Temaområdet är baserat på en geosystemvetenskaplig ansats för att främja och utveckla nya, lovande forskningsområden inom och mellan pelarna.

Energi, kraft och materia för en hållbar värld

Detta temaområde utgår från grundläggande vetenskap för att skapa en mer hållbar värld genom att fokusera på den viktigaste samhällsutmaningen: hållbar energiproduktion och energiförbrukning. 

Havets vetenskaper

Havet påverkar alla på den här planeten. Det här temaområdet syftar till att utveckla grundläggande integrerad kunskap om havet och de stora utmaningarna för den marina miljön, med fokus på dess roll på planeten, för människan och i framtiden.

Kulturarv och hållbar utveckling

Det här temaområdet för in begreppet kulturarv i dialog med en rad olika utvecklingsfrågor, bland annat resurshantering, byggande, planering, utbildning, adaptiv återanvändning, konst och design, reparation, traditionellt hantverk, matvanor, entreprenörskap och affärsutveckling.

Molekylära livsvetenskaper

Molekylära livsvetenskaper är ett tvärvetenskapligt temaområde som ger mekanistiska och strukturella insikter i grundläggande biovetenskapliga frågor med tonvikt på de biologiska grunderna för människors hälsa och sjukdomar.