Göteborgs universitet
Bild
forskare med prover utomhus
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Infrastruktur och forskningsresurser

Naturvetenskapliga fakulteten har tillgång till forskningsfaciliteter av hög internationell standard. Marina infrastrukturen organiserar universitetets fartyg och marina fältstationer medan Svenskt NMR-centrum hör till en av världens mest välutrustade NMR-faciliteter.

Skogaryd forskningsstation

Bild

Skogaryd är en terrester och limnisk mätstation. Forskningsanläggningen Skogaryd mellan Uddevalla och Vänersborg blev 2013 utvald av Vetenskapsrådet att ingå i en nationell infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning, SITES.

Herbarium GB

Bild
 
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Herbarium GB är en enhet vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Här förvaras torkat botaniskt material för jämförande studier inom systematisk botanik.

Herbarium GB

Storskalig cellbaserad fenotypscreening

Storskalig cellbaserad fenotypscreening är en nyligen inrättad fakultetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Naturvetenskapliga
fakulteten placerad vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Storskalig cellbaserad fenotypscreening

Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet

I Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet ingår enheterna Tjärnö marina laboratorium och forskningsfartyget R/V Skagerak.

Tjärnö marina laboratorium

Tjärnö marina laboratorium
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Tjärnö marina laboratorium är en nationell och internationell resurs för forskning och universitetsutbildning inom en rad marina discipliner. Stationen är en av Europas modernaste marina forskningsstationer, med unika möjligheter att utföra avancerat experimentellt arbete. Gästforskare och gäststudenter är viktiga grupper på Tjärnö marina laboratorium.

Stationen har välutvecklade system med genomflödande havsvatten, laboratorier av hög internationell standard, högteknologiska instrument samt logi och restaurang. Stationen förfogar över det mindre forskningsfartyget Nereus, samt ett flertal mindre båtar. På stationen finns även tillgång till ROV.

På stationen sker universitetsutbildning och forskning inom framför allt marin evolution, vattenbruk, naturskydd och förvaltning. Kunnig teknisk och administrativ personal kan erbjuda hjälp och råd. 

R/V Skagerak

Ett fartyg
R/V Skagerak
Foto: Carl Thorén

R/V Skagerak är Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning inom marina vetenskaper, till exempel marin kemi, oceanografi, marin geologi och marin ekologi. R/V Skagerak har en besättning på 5 personer, rymmer 16 forskare och studerande, och har hemmahamn på Nya Varvet i Göteborg.

Skagerak har avancerad teknisk utrustning, till exempel hydroakustisk mätutrustning, flertal moderna laboratorier samt ett akterdäck lämpat för sjösättning av autonoma undervattensfarkoster.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Kristineberg Center för marin forskning och innovation är beläget vid Gullmarsfjorden i mellersta Bohuslän. Här finns fartyg, fältutrustning, dykerifaciliteter, laboratorier, havsvattenssystem, lektionssalar, förläggningar och mäss, liksom kunnig och hjälpsam personal.

På Kristineberg sker marin universitetsutbildning och forskningen är framför allt inriktad på havsförsurning, mikroskräp och innovation. Totalt är ca 45 personer åretruntanställda. Gästforskare är en stor och viktig grupp på Kristineberg.

Kristineberg Center drivs tillsammans av Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE. 

Svenskt NMR-centrum

Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist

På Svenskt NMR-centrum studeras livets minsta beståndsdelar med hjälp av högteknologiska spektrometrar. Centret används även flitigt av andra forskare från Göteborgs universitet, Chalmers samt övriga landet för att med NMR-spektroskopi angripa frågeställningar av varierande slag.

Svenskt NMR-centrum

Universitetsparken, Mariestad

Bild
Foto: Stefan Svensson

I Mariestad finns Universitetsparken med trädgårdar och verkstäder såsom växthus, trädgårdsmästeri, fröhus, smedja, kalkugn, byggård, snickeri och murhus. Parken är till för alla som vill besöka den, samtidigt som studenter och forskare bedriver verksamheter i delar av parken. Universitetsparken är resultatet av ett samarbete mellan Mariestads kommun och Göteborgs universitet.