Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

En hälsosam, levande planet

Detta temaområde fokuserar på den mest grundläggande nödvändigheten för en hållbar framtid: en hälsosam och levande planet. Det konsoliderar befintliga forskningsmiljöer vid Göteborgs universitet för att främja korsbefruktning och är uppbyggt kring tre vetenskapligt och socialt sammanlänkade forskningspelare: klimatförändringar, kemiska föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Temaområdet är baserat på en geosystemvetenskaplig ansats för att främja och utveckla nya, lovande forskningsområden inom och mellan pelarna.

Vi tillämpar en geosystemvetenskaplig-strategi för en hälsosam planet, baserad på tre viktiga samhällsutmaningar: klimatförändringar, kemiska föroreningar och förlust av biologisk mångfald.

Dessa tre forskningsområden behandlas alltför ofta isolerat. Genom att sammanföra dem under ett enda temaområde öppnar vi upp för ny banbrytande forskning och effektfulla resultat som direkt tar itu med sammanlänkade globala utmaningar. Detta tematiska område överbryggar forskning och utbildning inom olika discipliner och arbetar tillsammans för att främja forskning till handling. Detta inkluderar att arbeta över gränser och kommunicera viktiga resultat till lämpliga intressenter för att skapa positiva samhällsförändringar. 

Bild
En geosystemvetenskaplig-strategi för en hälsosam planet, baserad på tre viktiga samhällsutmaningar: klimatförändringar, kemiska föroreningar och förlust av biologisk mångfald.
FN Globala målen. Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
FN Globala målen. Mål 14 Hav och marina resurser
FN Globala målen. Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald