Göteborgs universitet
Bild
Två doktorander med en forskare ser på prover i herbariet
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Bli doktorand vid Naturvetenskapliga fakulteten

Som doktorand vid Naturvetenskapliga fakulteten kommer du arbeta tillsammans framstående forskare i en internationell och innovativ miljö. Forskarutbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett ämne och samtidigt bredda dig vetenskapligt. Idag har fakulteten 190 antagna doktorander inom fem olika ämnen.