Göteborgs universitet
Bild
Centrum för turism bedriver forskning och utbildning om turism- och besöksnäringen
Foto: Stefan Ideberg
Länkstig

Vision och mål

Alla verksamheter vid Göteborgs universitet arbetar efter visionen Ett universitet för världen. Visionen uttrycker universitetets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Med det som utgångspunkt tar Naturvetenskapliga fakulteten varje år fram handlings- och verksamhetsplaner.

Universitetets vision 2021-2030

Visionen Ett universitet för världen utgår från universitetets kärnvärden och är uppbyggd kring tre ställningstaganden som visar riktningen för universitetets utveckling för de kommande tio åren.

Fakultetens strategi och verksamhetsplan

Under perioden 2021–2030 omsätts universitets vision till treåriga strategier för respektive fakultet. Den Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen förväntas fatta beslut om strategi för åren 2022-2024 i juni 2021. Till hösten 2021 startar arbetet med att ta fram handlingsplaner för varje fakultet och institution.