Göteborgs universitet
Bild
Två forskare syns på avstånd i polarmiljö. Står vid stup.
Foto: Angelika Brandt
Länkstig

Vår forskning

Naturvetenskap omfattar allt ifrån den minsta partikel till det oändliga universum. Den naturvetenskapliga forskningen ökar ständigt våra kunskaper om människan och vår omgivning, med syftet att skapa en bättre miljö att leva i – lokalt och globalt.

Nya professorer

Möt tre av våra nya professorer - 2023

Navigate to video: Julie Grantham, professor i mammal cellbiologi
Video (1:10)
Julie Grantham, professor i mammal cellbiologi
Navigate to video: Henrik Sundén, professor i organisk kemi
Video (1:08)
Henrik Sundén, professor i organisk kemi
Navigate to video: Erik Thomson, professor i experimentell atmosfärskemi
Video (1:08)
Erik Thomson, professor i experimentell atmosfärskemi

Vår verksamhet spänner över stora områden – allt ifrån grundläggande naturvetenskap till tillämpningar inom exempelvis miljö, klimat, livsvetenskaper och biologisk mångfald.

Göteborgs universitet är också ett av de ledande i Europa inom marin forskning, och flera stora internationella forskningssamarbeten leds härifrån.

Inom fysik, matematik och kemi finns långtgående samarbete med Chalmers. Inom livsvetenskaperna finns ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin och sjukhuset.

Unikt för landet är forskning inom kulturvård, där man från en naturvetenskaplig utgångspunkt studerar ämnen med tvärvetenskapliga kopplingar till humaniora, samhällsvetenskap, konst och arkitektur. Forskning inom hantverk sker i nära samarbete med Hantverkslaboratoriet som samlar kunskap inom området.