Göteborgs universitet
Bild
En vattenväxt med grenar i blått fluorescerande ljus
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Organisation

Den Naturvetenskapliga fakulteten är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet.

Fakultetsledning

Dekan

Göran Hilmersson
Professor i organisk kemi

Kontaktuppgifter till Göran Hilmersson

Prodekan

Ingela Dahllöf
Professor i miljövetenskap med inriktning mot ekotoxikologi. Ansvarar för utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter till Ingela Dahllöf

Vicedekan

Per Åberg
Professor vid Institut­ionen för marina veten­skaper. Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter till Per Åberg

Vicedekan

Rebecka Jörnsten
Professor vid Institut­ionen för matemat­iska veten­skaper. Vicedekan för forsk­ning och fakultets­gemensam infrastruktur.

Kontaktuppgifter till Rebecka Jörnsten

Vicedekan

Gisela Brändén
Universitetslektor vid Institut­ionen för kemi och molekylärbiologi. Vicedekan för samverkan, internationalisering och innovation.

Kontaktuppgifter till Gisela Brändén
Telefon: 031–786 39 15
E-post: gisela.branden@gu.se

Kanslichef

Gustav Bertilsson Uleberg

Kontaktuppgifter till Gustav Bertilsson Uleberg

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsstyrelsen.

Fakultetsstyrelsen ansvarar inom sitt område för forskning, utbildning och samverkan. Inom de ramar som anges av universitetsstyrelse och rektor beslutar dessutom fakultetsstyrelsen om verksamhetens huvudsakliga inriktning, styrning och inre organisation.

Mer om fakultetsstyrelsen, kontaktuppgifter och protokoll hittar du på våra interna sidor.

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens ledamöter 2021-07-01—2024-06-30:

 • Göran Hilmersson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, dekan och ordförande
 • Ingela Dahllöf, Institutionen för biologi och miljövetenskap, prodekan och vice ordförande
 • Katarina Abrahamsson, Institutionen för marina vetenskaper
 • Julia Morud Lekholm, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
 • Raimund Feifel, Institutionen för fysik
 • Olle Häggström, Institutionen för matematiska vetenskaper
 • Johan Uddling Fredin, Institutionen för biologi och miljövetenskap
 • Mark Peternell, Institutionen för geovetenskaper
 • Ingegärd Eliasson, Institutionen för kulturvård
 • Jenny Johansson, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Studentrepresentanter:

 • Erica Wik, studeranderepresentant

 • Neo Friberg, studeranderepresentant

 • Emil Karlsson, doktorandrepesentant

Företrädare för personalorganisationerna:

 • Liv Friis, OFR-S
 • Ivar Armini, SACO
 • Lars Nordvall, SEKO

Sekreterare

 • Anna Bäcklund

Prefektrådet är rådgivande till dekan. Prefektrådet är ett forum för diskussion om angelägenheter som rör fakulteten som helhet.

Dekanens prefektråd är stipulerat i universitetets arbetsordning.

Deltagare

Deltagare är prefekter, kanslichef och studentrepresentant. Prodekan och vicedekaner deltar också, samt kommunikationschef. Dekanen är ordförande.

Proprefekt deltar i prefektrådet då prefekt är förhindrad att delta.

Prefekten är institutionens chef och företräder institutionen. Varje institution har också en proprefekt som är ställföreträdande chef. Mandatperioden är normalt sex år.

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Prefekt: Åsa Arrhenius
031-786 2625, asa.arrhenius@bioenv.gu.se  
Proprefekt: Mats Andersson
031-786 2688, mats.andersson@bioenv.gu.se

Institutionen för fysik

Prefekt: Alexander Friemann Dmitriev
0708-42 38 19, alexd@physics.gu.se
Proprefekt: Ingvar Albinsson
031-786 9121, ingvar.albinsson@physics.gu.se

Institutionen för geovetenskaper

Prefekt: Hans Linderholm
031-786 2887, hansl@gvc.gu.se
Proprefekt: Heather Reese
031-786 2803, heather.reese@gu.se 

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Prefekt: Marica Ericson
031-786 9030, marica.ericson@gu.se
Proprefekt: Kristina Hedfalk
031-786 3923, kristina.hedfalk@gu.se 

Institutionen för kulturvård

Prefekt: Anneli Palmsköld
031-786 4709, anneli.palmskold@conservation.gu.se
Proprefekt: Feras Hammami, 
031-786 5700, feras.hammami@conservation.gu.se 

Institutionen för marina vetenskaper

Prefekt: Stefan Hulth
031-786 9024, stefan.hulth@marine.gu.se
Proprefekt: Jonathan Havenhand
031-786 9682, jon.havenhand@marine.gu.se

Institutionen för matematiska vetenskaper

Prefekt: Bernt Wennberg
031-772 5326, bernt.wennberg@gu.se
Proprefekt: Marija Cvijovic
031-772 5321, marija.cvijovic@gu.se

Fakultetskansliet för naturvetenskap ger stöd till fakultetens styrelse och ledning samt verksamheten vid institutioner och infrastrukturer. Kansliets uppgift är att verka för att den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid Naturvetenskapliga fakulteten får det verksamhetsstöd dessa kärnområden behöver. Kansliet är en specialistfunktion vars uppgifter bland annat består av:

 • Planering
 • Uppföljning
 • Stöd till beredningsgrupper och nämnder
 • Handläggning av ärenden och remisser
 • Administrativt verksamhetsstöd
 • Intern och extern kommunikation
 • Samverkan
 • Internationalisering

Välkommen att kontakta oss!

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 466
405 30 Göteborg
Leveransadress: Medicinaregatan 1 G, 413 90 Göteborg 
Besöksadress: Medicinaregatan 7 B, 413 90 Göteborg 
E-post: info@science.gu.se

Kanslichef: Gustav Bertilsson Uleberg
031-786 5250, 0709-344400, e-post: gustav.bertilsson.uleberg@science.gu.se 

Biträdande kanslichef och kommunikationschef: Tanja Thompsson
031-786 9886, 0766-229886, e-post: tanja.thompson@science.gu.se 
 

Personal vid fakultetskansliet

Fakultetsstyrelsen har beslutat att inrätta ett externt råd för Naturvetenskapliga fakulteten. Det externa rådet ska ge råd och stimulera till utveckling av fakultetens verksamhet för att på så sätt stärka fakultetens position och konkurrenskraft i framtiden.

Medlemmar i fakultetens externa råd för mandatperioden 2021-10-01 – 2024-09-30:

 • Erik Blix
 • Beritte Christenson
 • Åsa Domeij
 • Jan-Martin Löwendahl
 • Torbjörn von Schant