Göteborgs universitet
Bild
Två gymnasieelever visar upp sitt gymnasiearbete på mässan
Utställningen Unga Forskare 2020
Foto: Malin Arnesson

Aktiviteter för gymnasiet

Vi arrangerar flera olika aktiviteter för gymnasieskolan. En del av dem syftar till att ge en bättre inblick hur det är att plugga naturvetenskap på universitetet, medan andra fungerar som en fördjupning inom våra ämnesområden.