Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på vimmel av människor om siffror lagda på dem
Länkstig

Vår forskning

Samhällsvetenskapliga forskning vid Göteborgs universitet spänner över hela spektrat av mänskligt beteende; från det individuella till det globala.

Den statsvetenskapliga forskningen hör till de ledande i Europa. Forskningen inom offentlig förvaltning är unik i Sverige. Globala studier undersöker de globala utmaningarna och strävar efter att göra vår globala värld begriplig. Inom journalistik, politisk kommunikation och kriskommunikation finns världsledande forskning. Psykologisk forskning handlar om att ta fram kunskap om de grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå mänskligt beteende. Välfärdsfrågor, sociala rörelser, socialt arbete, arbetsmarknad, hållbar utveckling, miljöpolitik, arbetsliv, rättssociologi, brottslighet och social kontroll är några andra forskningsområden.

Forskning på institutioner och enheter

Foto: Johan Wingborg

Samhällsvetenskapliga fakulteten är organiserad i sju institutioner. Det är på dessa institutioner och vid de centrumbildningar som är inrättade vid fakulteten som forskningen bedrivs. Vid fakulteten finns elva forskarutbildningsämnen, cirka 200 doktorander och varje år disputerar 25-30 doktorander.

Flera forskningsinriktningar hos oss kan inte självklart sorteras in under en institution, utan innebär samarbeten mellan forskare på olika institutioner eller olika fakulteter. Fakulteten rymmer därför en mångfald av forskningsansatser som utgår från olika teorier och metodologiska angreppssätt. Ömsesidig respekt och öppenhet präglar den mångfalden, som erbjuder både bredd och spets.