Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskning vid institutionen för socialt arbete
Forskningen vid institutionen för socialt arbete bidrar till kunskapen om sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - i syfte att skapa möjligheter till förändring. På bilden syns Jari Kuosmanen, professor i socialt arbete.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Vi studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

I centrum för studier i socialt arbete står utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer. Hos oss finns ett 80-tal juniora och seniora forskare som bedriver studier med olika teoretiska och metodologiska inriktningar. Våra forskningsprojekt spänner över en bred variation av ämnen, som exempelvis barn och familj, fattigdom, missbruk, funktionshinder, professions- och organisationsfrågor.