Göteborgs universitet
Bild
Forskning vid institutionen för socialt arbete
Forskningen vid institutionen för socialt arbete bidrar till kunskapen om sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - i syfte att skapa möjligheter till förändring. På bilden syns Jari Kuosmanen, professor i socialt arbete.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Forskarna på institutionen studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

I centrum står utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer.

Möt våra forskare! Vi har ett 80-tal juniora och seniora forskare som bedriver studier med olika teoretiska och metodologiska inriktningar som samverkar nära praktiken, knyter an utbildning med forskning och undersöker aktuella utmaningar inom fältet.

Några av våra forskningsområden är fattigdom, migration, barn- ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder och organisations- och professionsfrågor.

Om vår forskning

Forskningsprojekt hos oss bedrivs inom forskningsplattformar och i forskningsnätverk. I plattformarna och nätverken medverkar både enskilda forskare och forskargrupper.

Vår forskningsverksamhet

Med ett forskningsprojekt, en planerad studie som utförs för att få ny kunskap, undersöker vi frågor, testa idéer och utforskar lösningar för att öka förståelsen på utmaningar inom socialt arbete. 

I våra forskargrupper samarbetar forskare, akademiker och doktorander i forskningsprojekt eller ämnesområden. Syftet är att främja kunskapsutbyte, stimulera samarbete och använda olika expertiser som finns på institutionen.

Forskningsplattformarna har som uppdrag att samla och utveckla forskning inom valda områden. Plattformarna inkluderar flera av våra forskargrupper och ger forskare resurser och expertis för att underlätta forskningsprojekt, vilket främjar innovation, samarbete och högkvalitativ forskning.

I forskningsnätverk samarbetar forskare och akademiker för att främja kunskapsutbyte, stimulera samarbete och möjliggöra tvärvetenskaplig forskning. 

Möt våra forskare

Video (47:30)
Elisabeth Punzi om mat och lust i podd
Video (2:51)
Russel Turner om ungdomar, alkohol, droger och kriminalitet
Video (1:31)
Evelyn Khoo: barns behov i centrum
Video (2:14)
Marcus Herz presenterar sin David Morgan-prisvinnande artikel
Video (17:52)
Jörgen Lundälv & Daniel Ståhl poddar om vetenskapligt kunskapsutnyttjande
Video (16:57)
Kristina Alstam: att lämna gängkriminalitet
Video (13:14)
Susanne Liljeholm Hansson om ungdomsgäng i förorten

Seminarier och andra öppna evenemang

Du vet väl om att du är välkommen att ta del av ny kunskap som presenteras på våra seminarier, öppna föreläsningar och konferenser för yrkesverksamma? I kalendariet hittar du våra kommande evenemang.

Evenemang för alla

En viktig del av vårt forskningsuppdrag är att sprida kunskap även utanför forskarsamhället och kommunicera med det omgivande samhället. Det gör vi bland annat med seminarier och konferenser som är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Samtliga evenemang hittar du i kalendern! 

Forskaronsdag — öppna seminarier om den senaste forskningen

På onsdagar presenterar vi de senaste forskarrönen inom socialt arbete. Varmt välkommen!

Doktorandseminarier: Under forskarutbildningen presenterar varje student, doktorand, sitt arbete vid tre tillfällen: planseminariet, mellanseminariet och slutseminariet. Därefter är det disputation, det seminarium då doktoranden lägger fram sin avhandling (forskningsprojektet) för granskning. 

Doktorandseminarier hålls generellt på onsdagar klockan 10:15-12:00. Lokal är Pilen om inget annat anges. Disputationer är på fredagar med start klockan 10:15.

Högre seminarium: Seminarierna är ett centralt forum för vetenskapliga samtal. Här presenterar inbjudna gäster, institutionens forskare och doktorander sin forskning. Syftet är att diskutera relevanta forskningsfrågor som driver forskningen framåt.

Högre seminarium hålls generellt på onsdagar klockan 13:15-15:00. Lokal är Pilen om inget annat anges.