Göteborgs universitet
Bild
Forskning vid institutionen för socialt arbete
Forskningen vid institutionen för socialt arbete bidrar till kunskapen om sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - i syfte att skapa möjligheter till förändring. På bilden syns Jari Kuosmanen, professor i socialt arbete.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Forskarna på institutionen studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

I centrum står utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer.

Vi har ett 90-tal juniora och seniora forskare som bedriver studier med olika teoretiska och metodologiska inriktningar som samverkar nära praktiken, knyter an utbildning med forskning och undersöker aktuella utmaningar inom fältet. Möt några av dem längre ner på sidan!

Områden vi forskar inom är bland annat fattigdom, migration, barn- ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder och organisations- och professionsfrågor. Mer om inriktningen på vår forskning hittar du i våra forskningsplattformar.

Om vår forskning

Forskning som bedrivs hos oss är strukturerad utifrån forskningsplattformar med olika ämnesinriktningar. Här hittar du experter och pågående forskningsprojekt!

Forskningsplattformarna har i uppdrag att samla och utveckla forskning inom valda områden. Plattformarna kan inkluderar enskilda forskare och forskargrupper. Här får forskarna resurser och expertis till sina forskningsprojekt, vilket främjar innovation, samarbete och högkvalitativ forskning.

I forskargrupperna samarbetar forskare, akademiker och doktorander i forskningsprojekt eller ämnesområden. Det främjar kunskapsutbyte, stimulerar samarbeten och använder expertiser som finns på institutionen.

Forskningsprojekten är planerade studier som utförs för att få ny kunskap om något. Här undersöker vi frågor, testa idéer och utforskar lösningar för att öka förståelsen på utmaningar inom socialt arbete. 

I forskningsnätverk samarbetar vi med andra forskare och akademiker för att främja kunskapsutbyte, stimulera samarbete och möjliggöra tvärvetenskaplig forskning. 

Möt våra forskare

Navigate to video: Elisabeth Punzi om mat och lust i podd
Video (47:30)
Elisabeth Punzi om mat och lust i podd
Navigate to video: Russel Turner om ungdomar, alkohol, droger och kriminalitet
Video (2:51)
Russel Turner om ungdomar, alkohol, droger och kriminalitet
Navigate to video: Evelyn Khoo: barns behov i centrum
Video (1:31)
Evelyn Khoo: barns behov i centrum
Navigate to video: Marcus Herz presenterar sin David Morgan-prisvinnande artikel
Video (2:14)
Marcus Herz presenterar sin David Morgan-prisvinnande artikel
Navigate to video: Jörgen Lundälv & Daniel Ståhl poddar om vetenskapligt kunskapsutnyttjande
Video (17:52)
Jörgen Lundälv & Daniel Ståhl poddar om vetenskapligt kunskapsutnyttjande
Navigate to video: Kristina Alstam: att lämna gängkriminalitet
Video (16:57)
Kristina Alstam: att lämna gängkriminalitet
Navigate to video: Susanne Liljeholm Hansson om ungdomsgäng i förorten
Video (13:14)
Susanne Liljeholm Hansson om ungdomsgäng i förorten

Seminarier och andra öppna evenemang

Du vet väl om att du är välkommen att ta del av ny kunskap som presenteras på våra seminarier, öppna föreläsningar och konferenser för yrkesverksamma? I kalendariet hittar du våra kommande evenemang.

Evenemang för alla

En viktig del av vårt forskningsuppdrag är att sprida kunskap även utanför forskarsamhället och kommunicera med det omgivande samhället. Det gör vi bland annat med seminarier och konferenser som är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Samtliga evenemang hittar du i kalendern! 

FORSKARONSDAG — öppna seminarier om den senaste forskningen

På onsdagar bjuder vi in till en heldag med seminarium där vi presenterar de senaste forskarrönen inom socialt arbete. Mer information om doktorand- och högre seminarier finns i kalendern intill. Varmt välkommen! 

  • Doktorandseminarier. Under forskarutbildningen presenterar varje student, doktorand, sitt arbete vid tre tillfällen: planseminariet, mellanseminariet och slutseminariet. Därefter är det disputation. Då lägger doktoranden fram sin avhandling (forskningsprojektet) för granskning. 

    Doktorandseminarier hålls generellt på onsdagar klockan 10:15-12:00. Lokal är Pilen om inget annat anges. Disputationer är på fredagar med start klockan 10:15.
  • Högre seminarium. Seminarierna är ett centralt forum för vetenskapliga samtal. Här presenterar inbjudna gäster, institutionens forskare och doktorander sin forskning. Syftet är att diskutera relevanta forskningsfrågor som driver forskningen framåt.

    Högre seminarium hålls generellt på onsdagar klockan 13:15-15:00. Lokal är Pilen om inget annat anges.