Göteborgs universitet
Video (0:57)
Rundtur på våra campus
Bild

Om oss

En av de största inom Göteborgs universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av de största inom Göteborgs universitet. Forskningen spänner över allt från individcentrerad beteendevetenskap till internationella relationer. Vårt utbildningsuppdrag är det största inom lärosätet.

Fakulteten är summan av institutionerna, kansliet, ledningen, styrelsen, beredningsorgan och nätverk.

Fakultetsnivåns roll är att samordna, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten inom hela fakulteten.

Fakultetens roll

Fakulteternas huvuduppdrag vid Göteborgs universitet är ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan.

Kvalitetssäkra och strategiskt utveckla

Ett starkt fokus för fakultetsledningen under universitetets visionsperiod fram till 2030 är att uppnå en genomgripande kvalitetskultur inte bara inom utbildning och forskning utan även inom verksamhetsstöd och organisation/ledarskap.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar vi efter ett integrerat kvalitetsarbete avseende utbildning, forskning, administration och organisation/ledning. Kvalitetsarbetet är utvecklingsorienterat och bygger på lika delar av systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, utvärdering, åtgärder och uppföljning.

 

Vi eftersträvar en kvalitetskultur i alla områden som bygger på:

  • kollegiala erfarenhetsutbyten inom och mellan dessa områden
  • kollegial feedback/granskning i olika former inom respektive område
  • dokumentation och uppföljning
  • tydlig ansvarsfördelning