Bild
Riskorn på en tallrik.
Länkstig

Svältkatastrofer som massvåld: Våld, minne och ansvarsutkrävande efter hungersnöd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Mellan 1870 och 2010 dog minst hundra miljoner människor i stora svältkatastrofer. Trots det enorma lidande som hunger orsakar, är svält ofta ett slags osynligt våld och det är ovanligt att ansvariga pekas ut och hålls ansvariga. Detta trots att svält nästan alltid orsakas av medvetna handlingar – eller brist på handlande. Detta forskningsprojekt sätter fokus på de försök som görs för att minnas och skipa rättvisa för svältens offer, och vill bidra till att skapa en förståelse av svält som en typ av våld som måste tas på lika stort allvar som krig och folkmord.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.

Lästips

Vi har samlat lite lästips för dig som vill läsa mer om rättskipande, minne och glömska efter svältkatastrofer. Det finns såklart mycket mer, men detta är texter (främst akademiska) som vi tycker är speciellt läsvärda. Förutom detta rekommenderar vi såklart också våra egna publikationer (se ovan).