Bild
Digitaliseringsforskning
Länkstig

Digitalisering

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Denna grupp samlar forskare vars studier på olika sätt berör sociologiska perspektiv på digitalisering och digitalt informationsutbyte. Inom fältet ingår exempelvis forskning på övervakning genom digitala medier, vilket inbegriper arbetsgivares övervakning av arbetssökande och anställda på sociala medier såväl som väktares och polisers användning av kroppskameror.

Institutionens forskning intresserar sig också för "sousveillance" (övervakning underifrån), som medborgares användning av filmat material av myndigheters och företags aktiviteter, och digital spridning av information som tidigare varit hårdare kontrollerad av experter, exempelvis digitaliserade patientjournaler. Att gruppen kännetecknas av en stor bredd av intresseområden medför emellertid att dess medlemmar även bedriver studier på hur ny digital teknik får betydelse för olika former av yrken och arbetspraktiker, för hur möten organiseras, eller hur digital data används för koordinering av kollektivt handlande, som sociala rörelser och medborgarinitiativ, samt av informationsspridning via digitala medier och dess relation till exempelvis brottslighet och politisk mobilisering.

Inom forskningsfältet förs också en pågående diskussion om innovativa forskningsmetoder för hantering av digitala data för forskning. Forskarna inom gruppen använder sig både av kvalitativa närstudier och kvantitativa analyser av digitalt material, samt observationer av digitalt möjliggjorda praktiker och intervjuer om användning av digitala data.

Forskare

Christel Backman
Övervakning, bakgrundskontroller, integritet, rekrytering, sociala medier
Micael Björk
Hans Ekbrand
Internet som empiri, automatiserad datainsamling, big data, harmonisering av digitala datamängder, nätverksanalys
Cecilia Hansen Löfstrand
Polisiär kontroll, bevakningsbranschen, övervakning, undervakning (sousveillance)
Christoph Haug
Organisering, kommunikation, möten
Anna Hedenus
Övervakning i arbetslivet, bakgrundskontroller, integritet, rekrytering, sociala medier
Elaheh Kimia
Doris Lydahl
Karl Malmqvist
Jesper Petersson
Ehälsa, citizen sensing, delningsekonomin, expert- och lekmannakunskap, vetenskapligt medborgarskap.
Bertil Rolandsson
Arbetspraktiker, myndigheter, sociala medier, delning, öppen data
Sofia Strid
Anton Törnberg
Automatisk textanalys, social nätverksanalys, social media, näthat och högerextrema rörelser, politisk mobilisering
Sara Uhnoo
Volontärmobilisering, inlärning av brott, polisiär kontroll, ideell brottsprevention, e-volontärer
Mattias Wahlström
Sociala mediers roll i sociala rörelser, politisk mobilisering, protester och politiskt våld
Jing Wu