Göteborgs universitet
Bild
Bild på Cecilia Malmström

Hedersdoktorer

Syftet med hedersdoktoratet är att uppmärksamma, honorera/belöna utomstående personer, akademiker eller andra, som i sitt arbete gjort betydande insatser för den forskning, utbildning eller annat arbete som utvecklas vid universitetets ämnen och institutioner. Hedersdoktorer utses av varje fakultet i fakultetsstyrelsen, efter förslag från fakultetens institutioner.

Fredrik Furtenbach

Inrikespolitisk kommentator på Sveriges Radio, tidigare reporter på såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet.
År 2023

Läs mer i nyhet

 

Paul Ronge

Medierådgivare, tidigare journalist på bland andra Aftonbladet, Rapport och Expressen. 
År 2023

Läs mer i nyhet

 

Jenny Phillimore

- År 2021- 
Professor i migration och mångfald vid University of Birmingham

Läs mer i nyhet

Hör Jenny Phillimores hedersdoktorsföreläsning

 

 

Kjell Svensson

- År 2021 - 
Tidigare HR-direktör på AB Volvo

Läs mer i nyhet

Hör Kjell Svenssons hedersdoktorsföreläsning

 

 

Ulrika Modéer

- År 2019 - 
Assisterande generalsekreterare och chef för avdelningen för externa relationer och påverkansarbete inom FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

Läs mer i nyhetsartikel

 

 

Svein Jentoft

- År 2018 - 
Professor i sociologi vid Universitetet i Tromsö. Hans forskningsfokus ligger på fiske och förvaltning av kustområden. Han har starkt bidragit till utvecklingen av de marina och tvärdisciplinärt samhällsvetenskapliga profiler vid Göteborgs universitet.

 

 

Birgitta Göransson

- År 2018 - 
Legitimerad psykolog verksam i föreningen Skyddsvärnet i Göteborg. Hon har som företrädare för kriminalvård, missbruksvård, idéburen verksamhet samt som tidsskriftsredaktör, läromedelsförfattare, föreläsare och socialpolitisk debattör bidragit till dialogen mellan akademi och praktik inom socialt arbete.

 

 

Nils Hansson

- År 2017 - 
Projektledare och ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag Granskning.

Läs mer i nyhetsartikel.

 

 

Alan Irwin

- År 2017 - 
Innehar en professur vid Copenhagen Business School med inriktning mot organisation, risk och miljö.

Läs mer i nyhetsartikel

 

 

Scott M Hofer

- År 2016 - 
Professor i psykologi vid University of Victoria i Kanada. Professor Hofer har 2016 ledande positioner inom flera organisationer i USA för forskning kring åldrande. Hans forskning för att identifiera och förklara individuella skillnader i utveckling och åldersrelaterade processer är universellt erkänd. Med Psykologiska institutionen finns det ett samarbete med honom sedan mitten av 1990-talet.

 

Donnatella della Porta

- År 2015 - 
Professor i sociologi och statsvetenskap vid European University Institute i Florens. Donatella della Porta var 2015 verksam vid European University Institute i Florens. Hon har framförallt forskat om sociala rörelser, politiskt våld, terrorism, korruption, polis och policier kring allmän ordning. Donatella della Porta fick 2011 Mattei Dogan-priset för ”distinguished achievements in the field of political sociology”. Sedan två decennier tillbaka har hon haft ett forskningssamarbete med Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Claes Gustafsson

- År 2015 - 
Professor emeritus i KTH. Claes Gustafsson var 2015 knuten till KTH och har i sina verk om rationalitet, kultur, ekonomiskt förnuft och etik ”bidragit med insikter om att det inte så allvarliga kanske är det mest viktiga” enligt motiveringen. Han har haft en långvarig koppling till Förvaltningshögskolan där han varit regelbunden gäst, handledare och medverkat i olika typer av seminarier.

 

Örjan Nyström

- År 2014 - 
Ombudsman, utredare och publicist inom arbetarrörelsen.

Läs mer i nyhetsartikel

 

 

Thomas Hammarberg

- År 2013 - 
Tidigare bland annat Europarådskommissionär och FN-rådgivare.

Läs mer i nyhetsartikel

 

 

 

Robert Cloninger

- År 2012 - 
Professor i psykologi vid Washington University, St Louis.

Läs mer i Wikipedia

 

 

Cecilia Malmström

- År 2011 - 
Tidigare EU-kommissionär och alumn vid statsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer i nyhetsartikel

 

 

Jan Aart Scholte

- År 2010 -
Tidigare professor vid University of Warwick. Han är en världsledande forskare inom de två överlappande forskningsfälten globala studier och forskning om civilsamhället. Genom sin banbrytande forskning på dessa områden har han varit med och format den internationella forskningsagendan inom de två forskningsfälten. Han var även en viktig inspiratör till vad som idag är Institutionen för globala studier, IGS, vid Göteborgs universitet. Jan Aart Scholte innehade 2006-2007 Olof Palmes gästprofessur, finansierad av Vetenskapsrådet, med placering vid IGS. 

 

Åke Carlsson

- År 2008 - 
Kulturhistoriker och ekolog.

 

 

Foto: Sveriges Radio
Foto: Peter Knutson
Foto: Gabriella Elgenius