Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Översiktsbild över Campus Linné

Campus Linné

Campus Linné består av fem hus; Psykologen, KK2, Annedalsseminariet, Annexet samt Mediehuset (JMG). KK2 inhyser kontor för institutionen för globala studier samt fakultetskansliet. I Annedalsseminariet samsas lärosalar och studentutrymmen för studenter på såväl JMG och globala studier. I Annexet hittar du fakultetens stora ALC-sal.

Hörsalar

Campus Linné har tre större hörsalar:

Studieplatser

Alla studieplatser inom såväl Campus Linné som Campus Haga är tillgängliga för alla fakultetens studenter.

I Annedalsseminariet, Psykologen och Mediehuset finns ett flertal grupprum och läsplatser. Obokningsbara datorplatser finns i Mediehuset och Psykologen. I Psykologen finns även ett mindre bibliotek, med läsplatser.

Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen.

 

Kaféer och studentpentryn

I Annedalssemineriet hittar du Kafé Annedal och i Psykologen Kafé Kastanjen. I båda husen finns även studentpentryn.

KK2

Mitt i Campus Linné ligger det som från början av 1900-talet var göteborgarnas BB. Idag hittar du institutionen för globala studiers kontor och studentexpedition här.

Bild
Foto: Emelie Asplund

Namnet på byggnaden kommer av att staden 1939 byggdes en ny kvinnoklinik vid Sahlgrenska sjukhuset. Verksamheten vid Linnéplatsen blev då Kvinnoklinik 2. 1968 lades förlossningsverksamheten ned och flyttades till Östra sjukhuset. Göteborgs universitet övertog hyreskontraktet i mitten av 1990-talet. Institutionen för globala studier flyttade hit 2005 och ett tiotal år senare kom också fakultetskansliet hit.

 

Annedalsseminariet och Annexet

Bild

I Annedalsseminariet utbildades folkskollärare under ett sekel från mitten av 1800-talet. Huset byggdes om 1975 till vårdskola och senare Annedals vuxengymnasium. l dag delas husets undervisningslokaler mellan JMG och institutionen för globala studier. Annexet vid sidan om seminariet var från början skolans gymnastiksal. Där har fakulteten nu universitetets största ALC-sal.

Bild
Bild

 

Mediehuset

Bild
Foto: Emelie Asplund

Dåvarande Journalisthögskolan hade haft flera adresser i Göteborg innan den blivit en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten och blivit institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Specifikt för den här institutionens behov stod Mediehuset klart 2007.

Bild
Bild
Bild
 

 

Psykologen

Bild

Längst ner mot Linnéplatsen har psykologiska institutionen sina lokaler, som bland annat inrymmer en inspelningsstudio, psykiatrimottagning och inom kort en fullutrustad ALC-sal för upp till 50 personer.

Bild
Psykologen, innegård
Bild
Psykologen, biblioteket

 

Fakultetskansliet

Bild
Foto: Emelie Asplund

Med besöksadress Konstepidemins väg 2A och entré ut mot Övre Husargatan ligger fakultetens kansli.