Göteborgs universitet
Bild
Översiktsbild över Campus Linné

Campus Linné

Campus Linné består av fem hus; Psykologen, KK2, Annedalsseminariet, Annexet samt Mediehuset (JMG). KK2 inhyser kontor för institutionen för globala studier samt fakultetskansliet. I Annedalsseminariet samsas lärosalar och studentutrymmen för studenter på såväl JMG och globala studier. I Annexet hittar du fakultetens stora ALC-sal.

Hörsalar och studieplatser

Campus Linné har tre större hörsalar:

Alla studieplatser inom såväl Campus Linné som Campus Haga är tillgängliga för alla fakultetens studenter.

I Annedalsseminariet, Psykologen och Mediehuset finns ett flertal grupprum och läsplatser. Obokningsbara datorplatser finns i Mediehuset och Psykologen. I Psykologen finns även ett mindre bibliotek, med läsplatser.

Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen.

 

Kaféer och studentpentryn

I Annedalsseminariet hittar du Kafé Annedal och i Psykologen Kafé Kastanjen.

Studentpentryn finns på våning 0 och 5 i Annedalsseminariet, våning 4 i Mediehuset och våning 2 i Psykologen.

Stilla rum och vilrum

Fakulteten har ett Stilla rum på våning 3 i hus KK2. Rummet drivs av Göta studentkår och kan användas för avslappning, meditation, bön etc. Rummet är tillgängliga för alla trosinriktningar varför religiösa föremål inte får lämnas framme, men det finns skåp i rummen som det går bra att förvara föremål en kortare tid. Göteborgs universitet eller Göta studentkår ansvarar inte för kvarlämnade föremål.

I Psykologen finns ett vilrum för studenter som får användas av alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vilrummet är beläget på plan 1 bakom receptionen. Respektive institution kan dessutom ha vilrum som studenter kan använda. Personal på institutionerna har mer info.

Studentkåren

Göta studentkår har ett kontor på våning 4 i Mediehuset. Läs mer om deras verksamhet på hemsidan: https://gotastudentkar.se/sv/samsek

Bild
Bild på Göta studentkårs hus

Tillgänglighet

Läs om tillgänglighet under beskrivning av respektive hus. 

 

Hus KK2

Bild
Foto: Emelie Asplund

Huset inrymmer framförallt kontors- och konferensrum för Institutionen för globala studier och fakultetskansliet. En lärosal samt två handledningsrum för Psykologiska institutionen finns i huset ut mot Övre Husargatan. I A-huset, som vetter mot Övre Husargatan, finn fakultetskansliet. 

Tillgänglighet

Ingång via huvudentrén för Institutionen för globala studier i C-huset. Därifrån skyltat till sal A319.

 

Hus Annedalsseminariet och Annexet

Bild

Här finns sex hörsalar, fakultetens största platta sal (Orgelsalen/514) samt flera mindre salar och grupprum. Sal 203 är en ALC lightsal. Tyst läsesal finns i sal 129. Fakultetens enda renodlade datorsal finns i sal 308.

Husets undervisningslokaler delas mellan JMG och Institutionen för globala studier. I Annexet Huset består av fakultetens största ALC-sal (ALC Seminarieparken) i två plan.

Tillgänglighet

Rullstolsentré med ramp finns på baksidan av huset, mellan Annedalsseminariet och Mediehuset. Kedjehiss finns i norra trapphuset, upplevs ibland som långsam. Rullstolsentrén, datorsalen samt hörsalarna har dörr som öppnas med dörrautomatik. Taktil skrift vid samtliga rum.

Bild
Bild

Mediehuset

Bild
Bild på Mediehusets entré
Foto: Emelie Asplund

Byggt specifikt för behoven på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation stod Mediehuset klart 2007. Här finns fakultetens största hörsal Linnésalen, grupprum, datorplatser och studentarbetsplatser. 

Tillgänglighet

Entré i markplan (plan 2). Hiss för rullstol finns i anslutning till Linnésalen. Taktil skrift vid samtliga rum. Dörrar med dörrautomatik finns överallt.

Övrigt

Göta studentkår har ett kontor på plan 4.

 

Bild
Bild
Bild
 

 

Hus Psykologen

Bild

I huset finns en hörsal (F1), en ALC-sal (ALC Psykologen) samt flera lärosalar och grupprum, tyst läsesal, datorplatser och studentarbetsplatser vänster om huvudentrén finns en tyst läsesal. På våning 3 finns institutionens Psykoterapimottagning.

 

Tillgänglighet

Dörrautomatik finns till huvudentrén, ALC-salen samt hörsalen F1. Entré i markplan.

Övrigt

Bemannad reception finns i markplan.

Bild
Psykologen, innegård
Bild
Psykologen, biblioteket

 

Historia

KK2

Mitt i Campus Linné ligger det som från början av 1900-talet var göteborgarnas BB. Beteckningen KK2 uppkom när staden 1939 byggdes en ny kvinnoklinik vid Sahlgrenska sjukhuset. Verksamheten vid Linnéplatsen blev då Kvinnoklinik 2. 1968 lades förlossningsverksamheten ned och flyttades till Östra sjukhuset. Göteborgs universitet övertog hyreskontraktet i mitten av 1990-talet. Institutionen för globala studier flyttade hit 2005 och ett tiotal år senare kom också fakultetskansliet hit.

Annedalsseminariet och Annexet

I Annedalsseminariet utbildades folkskollärare under ett sekel från mitten av 1800-talet. Huset byggdes om 1975 till vårdskola och senare Annedals vuxengymnasium. Annexet vid sidan om seminariet var från början skolans gymnastiksal.

Mediehuset

Dåvarande Journalisthögskolan hade haft flera adresser i Göteborg innan den blivit en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten och blivit institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Specifikt för den här institutionens behov stod Mediehuset klart 2007.