Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter utanför Servicecenter Haga

Campus Haga

Samhällsvetenskapliga fakulteten finns på två campus: Haga och Linné. I Haga finns Förvaltningshögskolan samt institutionerna för sociologi och arbetsvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap.

Campus Haga består av tre hus; Dragonen och Sappören längs med Sprängkullsgatan och Husaren utmed Husargatan.  Här finns institutionerna Förvaltningshögskolan samt institutionen för statsvetenskap i kvarteret Dragonen, mot norr, och institutionerna för sociolog och arbetsvetenskap respektive socialt arbete i kvarteret Sappören mot söder.

Hörsalar

Campus Haga har tre större hörsalar:

  • Dragonen, Sprängkullsgatan 19
  • Sappören, Sprängkullsgatan 25
  • Husaren, entré via Pilgatan 19A

Studentkårens kansli

Kansliet för Göta studentkårs Samhällsvetarsektion finns en trappa upp från stora entrén, Sprängkullsgatan 19. Läs mer om vad kåren gör, kansliets öppettider, kontaktinfo med mera på deras hemsida:

https://www.gotastudentkar.se/sv/samsek

Bild
Bild från Göta studentkårs samhällsvetarsektions hemsida

Studieplatser

I hus Dragonen finns campusets studietorg med tysta läsplatser, grupparbetsplatser, datorplatser och ett par grupprum. I både Dragonen och Sappören finns bokningsbara grupprum, uppehållsytor och läsplatser .

Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen.

Kaféer och studentpentry

Det stora hänget i Campus Haga är Kafé Haga, med ingång från Sprängkullsgatan 23 eller 25. Fika går också att få i Lilla Kafé Haga, Sprängkullsgatan 25.

Matplatser med micro-ugnar finns i Kafé Haga (Sprängkullsgatan 25) och längst ned i Dragonens A-hus (Sprängkullsgatan 19).

Samhällsvetenskapliga biblioteket

Bild

Före detta Göteborgs stadsbibliotek är sedan 1995 en del av Universitetsbiblioteket. Här finns 260 studieplatser, grupprum, kök med mikro, lånedatorer med mera. Ytterligare information hittar du på Universitetsbibliotekets webbplats. 

Bild
Foto: Higab/Bert Leandersson

Historia

Namn på gator och kvarter i stadsdelen Haga bär spår av det militärhistoriska arv som försvarsverket Skansen Kronan lämnat efter sig. De går också igen i de universitetsbyggnader som uppfördes i början av 1990-talet, i samband med att hela stadsdelen renoverades. Namnet på gatan som byggnaderna ligger vid kommer av en kulle som sprängdes bort i början av 1800-talet för att få byggnadsmaterial när Nya Haga skulle anläggas.