Göteborgs universitet
Bild
Översiktsbild över campus Haga

Campus Haga

Samhällsvetenskapliga fakulteten finns på två campus: Haga och Linné. I Haga finns institutionerna med inriktning statsvetenskap, offentlig förvaltning, socialt arbete samt sociologi och arbetsvetenskap.

Campus Haga består av tre hus; Dragonen och Sappören längs med Sprängkullsgatan och Husaren utmed Husargatan.  Byggnaderna är i sin tur uppdelade i huskropparna A - K. I Dragonen finns Förvaltningshögskolan samt Statsvetenskapliga institutionen. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap liksom institutionen för socialt arbete har sina lokaler främst i Sappören. Husaren inrymmer lärosalar, konferensrum och vissa kontorslokaler. 

Hörsalar

Campus Haga har tre större hörsalar:

  • Dragonen, Sprängkullsgatan 19 (hus Dragonen B)
  • Sappören, Sprängkullsgatan 25 (hus Sappören E)
  • Husaren, entré via Pilgatan 19A (hus Husaren K)

Studieplatser

I både Dragonen och Sappören finns bokningsbara grupprum, uppehållsytor och läsplatser .

I Dragonen C finns Studietorget, en större yta med studentarbetsplatser, datorplatser, grupparbetsplatser och läsplatser i två våningar. Den södra delen av varje våning är tyst sal. På nedre plan finns det bokningsbara studentarbetsplatser och datorplatser.

Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen: https://studentportal.gu.se/minastudier/samfak/studieplatser

Kaféer och studentpentry

Det stora hänget i Campus Haga är Kafé Haga, Sappören D, med ingång från antingen Sprängkullsgatan 23 eller 25. Fika går också att få i Lilla Kafé Haga, Sprängkullsgatan 19.

Matplatser med micro-ugnar finns i Kafé Haga, längst ned i Dragonens A-hus (Sprängkullsgatan 19) och i Husarens entré, Pilgatan 19. 

Stilla rum och vilrum

Fakulteten har ett Stilla rum i Dragonen C (våning 0, Studietorget). Rummen drivs av Göta studentkår och kan användas för avslappning, meditation, bön etc. Rummen är tillgängliga för alla trosinriktningar varför religiösa föremål inte får lämnas framme, men det finns skåp i rummen som det går bra att förvara föremål en kortare tid. Göteborgs universitet eller Göta studentkår ansvarar inte för kvarlämnade föremål.

I Dragonen A, våning 0, samt Sappören F, våning 1,  finns även ett vilrum för studenter. Respektive institution kan dessutom ha vilrum som studenter kan använda. Personal på institutionerna har mer info. 

Tillgänglighet

  • Samtliga entréer och de flesta dörrar i passager öppnas med dörrautomatik.
  • Entréer ligger i markplan.
  • Hiss når samtliga våningar och manövreras i allmänna ytor utan kort. För att ta sig till kontorsnivåer kan GU-kort och kod behöva användas.
  • Parkeringshus finns på Pilgatan mellan Dragonen och Sappören.
  • Ledstråk finns mellan huvudentré och Servicecenter.
  • Hörsalarna Dragonen och Sappören har plats för rullstol längst bak i salen. 
  • Våning 2 i Dragonen har endast en HWC, belägen i södra delen av byggnaden (C-delen).

Studentkårens kansli

Bild
Bild från Göta studentkårs samhällsvetarsektions hemsida

 

Kansliet för Göta studentkårs Samhällsvetarsektion finns en trappa upp från stora entrén i Dragonen B, Sprängkullsgatan 19. Läs mer om vad kåren gör, kansliets öppettider, kontaktinfo med mera på deras hemsida: https://www.gotastudentkar.se/sv/samsek

 

Samhällsvetenskapliga biblioteket

Bild

Före detta Göteborgs stadsbibliotek är sedan 1995 en del av Universitetsbiblioteket. Här finns 260 studieplatser, grupprum, kök med mikro, lånedatorer med mera. Under en period då tågtunneln Västlänken byggs, bland annat rakt under Samhällsvetenskapliga biblioteket, hålls den här lokalen stängd. Biblioteksverksamhet är då tillfälligt flyttad till Föreningsgatan.  

Bild
Foto: Higab/Bert Leandersson

Historia

Namn på gator och kvarter i stadsdelen Haga bär spår av det militärhistoriska arv som försvarsverket Skansen Kronan lämnat efter sig. De går också igen i de universitetsbyggnader som uppfördes i början av 1990-talet, i samband med att hela stadsdelen renoverades. Namnet på gatan som byggnaderna ligger vid kommer av en kulle som sprängdes bort i början av 1800-talet för att få byggnadsmaterial när Nya Haga skulle anläggas.