Bild
Foto: Sukant Sharma, Unsplash
Länkstig

CLIMIG- Ett nytt tvärvetenskapligt ramverk för att studera relationen mellan klimatförändringar och migration

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2028
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Forskningsprojektet ämnar utveckla ett nytt analytiskt ramverk för att förstå förhållandet mellan klimatförändringar och migration. Genom en nydanande och genuint tvärvetenskaplig forskargrupp från naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna, och med hjälp av avancerade metoder som etnografiskt fältarbete och klimatmodellering, kommer projektet att producera ny kunskap för att svara på en av vår tids stora frågor: Hur påverkar klimatförändringarna global migration, och hur samverkar klimatförändringar med andra faktorer, såsom fattigdom, försörjning, statlig styrning, brist på jämlikhet och jämställdhet, när människor beslutar att migrera? Forskningsprojektet har valt ut tre bergsregioner där klimatförändringar påverkar landsbygdsbefolkningens försörjningsmöjligheter: Anderna, de etiopiska högländerna och Himalaya.

Projektmedlemmar

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.