Länkstig

Om ungdomars vägar in i en organiserad form av kriminalitet.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Louise Hellgren

Kort beskrivning

Forskningsprojektet avser studera ungdomar som har eller har haft erfarenhet av ett deltagande i organiserad kriminalitet med fokus på den inslussande eller rekryterande fasen. Syftet med studien är att nå en djupare förståelse om betydande faktorer under processer in i en organiserad gruppering. Fokus kommer bland annat riktas mot relationers betydelse för rekrytering och förhållandet till omgivande insatser.