Göteborgs universitet
Navigate to video: Läs samhällsvetenskap i Göteborg
Video (4:56)
Läs samhällsvetenskap i Göteborg
Bild
Länkstig

Studera hos oss

Vill du lära dig att förstå vår samtid och vara engagerad i samhällsutvecklingen? Eller är du intresserad av beteendevetenskap; förstå människor på grupp- och individnivå? Oavsett så hittar du inom samhällsvetenskapen utbildningen just för dig!

Du kan läsa breda kurser som ger en allmän förståelse av till exempel politik, sociala förhållanden och utvecklingsfrågor lokalt och globalt. Det är också möjligt att läsa mer inriktat mot en tydlig yrkesroll som våra journalist-, socionom- och psykologutbildningar. Flera utbildningar är tvärvetenskapliga, det vill säga att man tittar på en fråga ur många olika perspektiv eller ämnesområden. Exempel på det är Europakunskap, offentlig förvaltning och personalvetenskap.

Praktik

Alla våra utbildningar bedrivs med täta kopplingar till den yrkesverksamhet som utbildningen syftar till. En unik möjlighet att få kunskaper om den yrkessektor din utbildning är riktad mot.

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Möjligheten till valbar praktik finns i stort sett på alla våra program vilket innebär att du som student under en hel termin, eller del av en termin, gör en för din utbildning relevant praktik. Läser du fristående kurs så finns det en specifik praktikkurs hos oss som du kan välja mot slutet av din utbildning. 

Socionom- och psykologutbildning har verksamhetsförlagd utbildning då studenten under en del av sin utbildning studerar verksamhetsförlagt för att under handledning praktiserar och får tillämpa och utveckla sina kunskaper praktiskt inför den yrkesroll som väntar. 

Föreläsningar från yrkesverksamma, ofta tidigare studenter, inom relevanta branscher finns också med som inslag i utbildningarna för att ge dig som student möjlighet till inblick i yrkesverksamheten.

Foto: Henrik Sandgren

Examen

På grundnivå efter att ha avklarat 180 högskolepoäng (3 års studier) med ett viss förut bestämt kursinnehåll kan du ansöka om en filosofie kandidatexamen eller politices kandidatexamen (beroende av utbildning). På nästa nivå, avancerad nivå, som du söker om du vill fortsätta studera (efter godkänd grundnivå), kan du efter ytterligare studier om 60 högskolepoäng (1 år) ansöka om en filosofie magisterexamen (magisterexamen utfärdas inte på alla våra utbildningar men finns som alternativ på vissa och som enda val på ett fåtal). När en har uppnått 120 högskolepoäng (2 års studier) finns möjlighet att ansöka om filosofie masterexamen alternativ politices masterexamen (beroende av utbildning). 

Flera av våra program på avancerad nivå har avtal universitet i andra länder vilket ger möjlighet till studier utomlands och även att kunna erhålla en double degree, en examen från från respektive lärosäte (eller multiple degree om det är fler lärosäten som ingår i avtalet).   

Foto: Johan Wingborg

Lärarutbildningen

Läraryrket har mycket goda prognoser för att få ett arbete efter utbildningen och som lärare kan du verkligen vara med och göra skillnad för många. Samhällsvetenskaplig fakulteten har ett stort engagemang i den lärarutbildning som finns vid Göteborgs universitet. Som student inom något av lärarutbildningsprogrammen kommer du därför att komma i kontakt med någon eller några av institutionerna inom vår fakultet under din utbildning. All lärarutbildning hålls samman av den utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och mer information om de olika lärarprogrammen hittar du där. 

 

Pedagogisk utveckling

Att utveckla pedagogiken är ett ständigt pågående arbete inom fakulteten. Som student märker du det bland annat i satsningar på anpassade för annan pedagogik än traditionell föreläsning (Active Learning Classroom). Inslag av dramapedagogik och “wikis” – Wikipedia-liknande texter som studenterna skapar tillsammans – är andra exempel.