Göteborgs universitet

Centrum för studier av kollektivt handlande

Bild
Länkstig

Inom CeCAR, Centrum för studier av kollektivt handlande, bedrivs tvärvetenskaplig forskning om en av samtidens största utmaningar - bristen på storskaligt kollektivt samarbete.

Bristen på storskaligt kollektivt samarbete orsakar allt från klimatförändringar, utfiskning och avskogning till sjukdomsspridning och försämrad hälsa. Forskningen inom CeCAR:s handlar bland annat om hur miljö- och naturresurser hanteras och hur energianvändningen kan minska. Men det handlar också om hur medborgare och konsumenter kan påverkas till att ta mer miljövänliga och hälsosamma beslut i sin vardag.

Internationell centrumbildning

CeCAR kommunicerar främst på engelska. För att ta del av all information är du välkommen att besöka den engelska sidan. Klicka på International website i menyn längst upp till höger.