Bild
Fiskebåt
Länkstig

Samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Hur kan vi skapa hållbara lokala ekonomier i kustsamhällen? Detta forskningsprojekt utgår från initiativet Östersjöfiske 2020, som etablerats av Simrishamn kommun. Tanken är att undersöka hur forskare kan arbeta tillsammans med fiskare och lokalbefolkning för att producera vetenskaplig kunskap och stärka samhällsekonomiska initiativ för hållbar utveckling.