Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Fiskebåt
Länkstig

Samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Hur kan vi skapa hållbara lokala ekonomier i kustsamhällen? Detta forskningsprojekt utgår från initiativet Östersjöfiske 2020, som etablerats av Simrishamn kommun. Tanken är att undersöka hur forskare kan arbeta tillsammans med fiskare och lokalbefolkning för att producera vetenskaplig kunskap och stärka samhällsekonomiska initiativ för hållbar utveckling.

Bakgrund och syfte

Projektet handlar om potentialen för att integrera social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet i svenska fiskebyar vid Östersjön och andra kustsamhällen. Fokus ligger på hur man kopplar samhällsbaserade visioner till statliga myndigheter, institutionella aktörer och politiska beslutsfattare. Initiativet Östersjöfiske 2020 i Simrishamn används som fallstudie eftersom det är ett exempel på en "samhällsekonomi" i den meningen att initiativet börjar med samhällets och den lokala miljöns behov snarare än på nationell nivå. 

I vår forskning kommer vi att arbeta med lokala intressenter för att undersöka och utvärdera vilka förhållanden som hindrar eller stödjer integrering av lokalsamhället i regional och statlig planering för hållbar utveckling. Projektets frågeställningar är: Hur kan samhällsekonomiska initiativ främja en mer hållbar användning av den marina miljön, samtidigt som de främjar samhällens välbefinnande, stabila lokala ekonomier och spridning av kulturarv som en social och ekonomisk resurs?

Östersjöfiske 2020 är ett innovativt projekt som vill förändra och förbättra förhållandena för kustfiskare. Vi vill vara del av den här processen, dels för att dokumentera och undersöka, men också för att bidra med vår egen kunskap och erfarenheter. Vi tror att forskningsprojektet kommer att hjälpa andra kustfiskesamhällen att formulera sina mål och behov för hållbar utveckling, och sedan ansluta dessa till statliga och institutionella aktörer. Vi tror också att vår forskning kommer att belysa Sveriges ansträngningar för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.
 

Deltagare

Milena Arias Schreiber

Maris Gillette

Sebastian Linke