Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningsuppdrag

Siffror per 31 december 2022

10 909 studenter

Varav 2 710 inom lärarutbildningen.  Av antalet studenter var 73% kvinnor inom ordinarie uppdrag och 71%  inom lärarutbildningen.

5 767 helårsstudieplatser

vilket var 21% av hela Göteborgs universitets utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå.

Prestationsgrad: 88%

Graden av fullföljda studier, inom det ordinarie uppdraget. Inom lärarutbildningsuppdraget var prestationsgraden 94%

Personal

Siffror per 31 december 2022

Totalt anställda: 793

 

 

Varav (exklusive doktorander):

 

kvinnor

män

Professorer

  41

  46

Universitetslektorer

133

107

Biträdande universitetslektorer

  3

5

Universitetsadjunkter

49

21

Postdoktorer

10

4

Annan undervisande personal

43

44

Administrativ och teknisk personal

126 31

 

Professorer och docenter

Utnämnda professorer under 2021

Sara Landström (psykologi)
Gabriella Elgenius (sociologi)
Monika Bauhr (statsvetenskap)
Lina Eriksson (statsvetenskap)
Bertil Rolandsson (psykologi)

Antagna docenter under 2021

Mattias Agerberg (statsvetenskap)
Lisa Lindén (sociologi)
Kohei Suzuki (statsvetenskap)
Kristen Kao (statsvetenskap)
André Hansla (psykologi)
Angelika Hagsand (psykologi)
Jesper Petersson (sociologi)

Excellenta lärare

Johan Karlsson Schaffer (globala studier)

Disputationer

Ali Al Nima, psykologi

The Measurement of Subjective Well-Being: Item Response Theory, Classical Test Theory, and Multidimensional Item Response Theory
 

Benard Musembi Kilaka, freds- och utvecklingsforskning

Secugrity Controversies along the LAPSSET Infrastructure Corridor in Kenya
 

Berker Kavasoglu, statskunskap

Party Organizations and the Dynamics of Autocratic Rule: Co-optation, Repression, and Regime Change
 

Britt-Marie Ljungström, psykologi

Parents´ experience of living with a child displaying oppositional defiant disorder. Top-down and bottom-up approaches to gain a deeper understanding of the complexity
 

Carl Wilén, sociologi

Interpreting the Haitian Revolution: From the Rights of Man to Human Rights
 

Cristian Lagström, offentlig förvaltning

The profit of prevention: A study of social investments in a Swedish region
 

Elin Nylander, psykologi

Clinical Perspectives on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Long-term, Naturalistic Follow-ups in Childhood and in Adulthood
 

Emma Ejelöv, psykologi

On the psychology of environmental policy and the influence of social norms
 

Cemil Eren Firtin, offentlig förvaltning

Accounting, Professions, and Performativity: Exploring the limits of accountingisation in professional organisations
 

Felix Hartmann, statskunskap

Principled Principals? Voter Responses to Public Goods Provision
 

Hanna MacInnes, socialt arbete

Older people in Sweden – Age at migration, poverty and utilization of long-term care services
 

Hannah Saldert, samhällsvetenskapliga miljöstudier

Under Construction: Making meaning of social sustainability in strategic planning practice
 

Jane Pettersson, sociologi

Governing citizens in the age of financialization: A study of Swedish financial education
 

Jonas Bertilsson, sociologi

The Governance of Global Climate Finance – The Management of Contradictions, Ambiguities and Conflicts in the Green Climate Fund
 

Josefin Persdotter, sociologi

Menstrual dirt - An exploration of contemporary menstrual hygiene practices in Sweden
 

Love Christensen, statskunskap

Uncertainty and Persuasion. Essays on Behavioral Political Economy
 

Marcus Tannenberg, statskunskap

Towards Legitimacy as Congruence: Regimes’ Menus of Legitimation and Citizens’ Appetites
 

Maria Tyrberg, statskunskap

Immigrants’ Political Integration in Hostile and Welcoming Contexts
 

Marthe Lefsaker Sakrisvold, psykologi

Come lie with me: On deception by groups and the concept of statement consistency
 

Maryam Maria Garis Guttman, socialantropologi

Förändring och kontinuitet: Giftermål, släktskap, identitet och generationsskiften i den assyriska diasporan 
 

Mathias Kristiansen, socialantropologi

The Greatest Scam: Network Marketing and the Neoliberal Economization of Everyday Life in the United States of America
 

Matteo De Donà, samhällsvetenskapliga miljöstudier

The intergovernmental epistemologies of soil and land degradation
 

Matti Wirehag, socialt arbete

Hantering av hemlöshet. En kartläggning och analys av organiseringen av lokala hemlöshetsystem i Sveriges kommuner.
 

Mauricio Rogat, socialantropologi

Even flows and deferred lives: The logistification of migrant settlement in Sweden
 

Niels Eék, psykologi

Internet-based psychological interventions for alcohol use disorder. Treating addiction and supporting concerned significant others
 

Richard Georgi, freds- och utvecklingsforskning

Defending rights in times of violent peace: The politics of human rights activism in Colombia's strife for peace
 

Robin Andersson Malmros, offentlig förvaltning

Translation of a grand challenge into municipal organizing: Prevention of terrorism, extremism and radicalization in Scandinavia
 

Savina Sirik, freds- och utvecklingsforskning

Negotiating Memories: Survivors’ Narratives of Victimhood in Post-Conflict Cambodia
 

Stephen Dawson, statskunskap

Perceptions of Political Competition and the Integrity of Elections
 

Valeriya Mechkova, statskunskap

Understanding the Conditions and Consequences of Women’s Political Representation

Ekonomi och årsredovisningar

miljoner kronor

 

2021

2022

Verksamhetens intäkter

 

 

Anslag

562

561

Uppdrag och försäljning

28

29

Interna bidrag

63

50

Bidragsinkomster

240

267

Finansiella intäkter

0

0

Periodisering bidrag/uppdrag

-35

-40

Summa intäkter

857

868

 

 

 

Verksamhetens kostnader

 

 

Personalkostnader

-457

-482

Doktorander/Utbildningsbidrag

-63

-59

Övriga driftkostnader

-81

-97

Indirekta kostnader och interna bidrag

-149

-137

Lokalkostnader

-72

-73

Finansiella kostnader

0

0

Avskrivningar

-4

-4

Summa kostnader

-826

-853

 

 

 

Transfereringar

38

28

 

 

 

Årets kapitalförändring

31

15