Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningsuppdrag

Siffror per 31 december 2023

10 652 studenter

Varav 2 247 inom lärarutbildningen.  Av antalet studenter var 75% kvinnor inom ordinarie uppdrag och 73%  inom lärarutbildningen.

5 765 helårsstudieplatser

vilket var 21% av hela Göteborgs universitets utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå. Det största inom universitetet.

Prestationsgrad: 90%

Graden av fullföljda studier, inom det ordinarie uppdraget. Inom lärarutbildningsuppdraget var prestationsgraden 94%

Personal

Siffror per 31 december 2023

Totalt anställda: 797

 

 

Varav (exklusive doktorander):

 

kvinnor

män

Professorer

  41

  46

Universitetslektorer

136

105

Biträdande universitetslektorer

  6

4

Universitetsadjunkter

46

14

Postdoktorer

9

9

Annan undervisande personal

44

44

Administrativ och teknisk personal

126 27

 

Professorer, docenter och excellenta lärare

Utnämnda professorer

Marcia Grimes (statsvetenskap)
Ann-Kristin Kölln (statsvetenskap)
Magnus Fredrikssonn (medie- och kommunikationsvetenskap)
Marina Nistotskaya (statsvetenskap)
Anders Burman (humanekologi) 

Antagna docenter

Katerina Hollertz (socialt arbete)
Lisa Björk (arbetsvetenskap)
Killian Spandler (freds- och utvecklingsforskning)
Magnus Bergquist (psykologi)
Jing Wu (sociologi)
Helena Holgerson (sociologi)
Rikard Hjorth Warlenius (samhällsvetenskapliga miljöstudier)
Gaia Olivo (psykologi)

Excellenta lärare

Arne Wackenhut
Erik Andersson
Sara Uhnoo
Ninni Carlsson

Läs mer om våra excellenta lärare på egen sida.

Ekonomi

Miljoner kronor

 

2023

2022

Verksamhetens intäkter

 

 

Anslag

563

561

Uppdrag och försäljning

44

29

Interna bidrag

60

50

Bidragsinkomster

202

267

Finansiella intäkter

1

0

Periodisering bidrag/uppdrag

35

-40

Summa intäkter

904

868

 

 

 

Verksamhetens kostnader

 

 

Personalkostnader

-505

-482

Doktorander/Utbildningsbidrag

-59

-59

Övriga driftkostnader

-122

-97

Indirekta kostnader och interna bidrag

-149

-137

Lokalkostnader

-82

-73

Finansiella kostnader

0

0

Avskrivningar

-4

-4

Summa kostnader

-921

-853

 

 

 

Transfereringar

45

28

 

 

 

Årets kapitalförändring

17

15