Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningsuppdrag

Siffror per 31 december 2020.

8 895 studenter

Antal individer inom det ordinarie utbildningsuppdraget. Av antalet individer var 73% kvinnor.

5 661 helårsstudieplatser

vilket var 24% av hela Göteborgs universitets utbildningsuppdrag. Dessutom gavs 414 hst inom ramen för lärarutbildningen.

Prestationsgrad: 89%

Graden av fullföljda studier, inom det ordinarie uppdraget. Inom lärarutbildningsuppdraget var prestationsgraden 93%

Personal

Siffror per 31 december 2020

Totalt anställda: 782

 469 kvinnor och 313 män

 

Varav:

  kvinnor män
Professorer   33   45
Universitetslektorer 138 106
Universitetsadjunkter   58  19
Postdoktorer    9    7
Annan undervisande personal   41   46
Administrativ och teknisk personal 117   34

Professorer och docenter

Utnämnda professorer under 2020

Helena Stensöta Olofsdotter (statsvetenskap)
Lars-Olof Johansson (psykologi)
Martin Sjöstedt (statsvetenskap)
Mikael Persson (statsvetenskap)
Nicholas Charron (statsvetenskap)

 

Antagna docenter under 2020

Theo Röhle (medie- och kommunikationsvetenskap)
Henrik Lundberg (sociologi)
Tom Karlsson (offentlig förvaltning)
Jenny de Fine Licht (offentlig förvaltning)
Anja Franck (freds- och utvecklingsforskning)
Andrej Kokkonen (statsvetenskap)
Sofie Hellberg (freds- och utvecklingsforskning)
Petra Boström (psykologi)
Sandra Weineland (psykologi)
Christel Backman (sociologi)
Jacob Sohlberg (statsvetenskap)
Sara Thomée (psykologi)
Daniel Normark (sociologi med särskild inriktning på teknik- och vetenskapsstudier)
Anna Lührmann (statsvetenskap)
Anton Törnberg (sociologi)
Anders Sundell (statsvetenskap)
Bart Klem (freds- och utvecklingsforskning)

Disputationer

Alice Urusaro Uwagaga Karekezi, freds- och utvecklingsforskning:

The Initiation of a Norm from the Global South: Rwanda's Gacaca, Pioneering the 'Traditional' Transitional Justice Norm

 

Bo Helsing, psykologi:

Violence in close relationships, sexual risk-taking, and help-seeking among young men

 

Johan Alfonsson, sociologi:

Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen

 

Johan Lindwall, socialt arbete:

Handlingsimperativets dilemman – Om frihet och kontroll i socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika

 

Johan Melander Hagborg, psykologi:

Child maltreatment among young adolescents: Effects on mental health, academic functioning and substance use

 

Johan Rosquist, sociologi:

Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997-2017

 

Johan Skoog, psykologi:

Sleep and cognition in old age: Birth cohort differences, dementia, and biomarkers of Alzheimer´s disease

 

Johannes Theodor Aalders, samhällsvetenskapliga miljöstudier:

Ghostlines: Movements, Anticipations, and Drawings of the LAPSSET Development Corridor in Kenya

 

Jonas Burén, psykologi:

Sexting among adolescents: A gendered online phenomenon, related to individual and social determinants

 

Katharina Kehl, freds- och utvecklingsforskning:

The Right Kind of Queer: Race, Sexuality, and Gender in Contemporary Constructions of Swedishness

 

Katrina Gaber, freds- och utvecklingsforskning:

Everyday (Anti-)Nationalization in Thailand: Power and Resistance in Khao Phra Wihan Conflict Narratives

 

Linnéa Åberg, arbetsvetenskap:

Standardiseringsarbetets kollektiva praktik. En studie om att kvalitetssäkra integrationssatsningen Samhällsorientering för nyanlända

 

Malne K Brandshaug, socialantropologi:

Liquid landscapes: Human-water interactions and water scarcity in Yanque, Peru

 

Mikaela Magnusson, psykologi:

Interviewing preschoolers: Facilitators and barriers to young children's legal testimony 

 

Moa Frödin Gruneau, statskunskap:

Mating and Political Inequality

 

Monica Lidbeck, psykologi:

Sharing & Caring. Division of parental leave from a psychological perspective.
 

Py Liv Eriksson, psykologi:

Developing into early adulthood: The role of identity and personality

 

Russell Turner, socialt arbete:

Teenage Kicks – The Differential Development of Drug Use, Drunkenness, and Criminal Behaviour in Early to Mid-Adolescence

 

Vanesa Martín Galán, socialantropologi:

Living in times of climate change. Weather-related understandings, realities, and entanglements among Guarani people in the Bolivian Chaco

 

Wassim Ghantous, freds- och utvecklingsforskning:

Settler-Colonial Assemblages and the Making of the Israeli Frontier: Palestinian experiences of (in)security, surveillance and carceral geographies

 

Ekonomi och årsredovisningar

miljoner kronor

 

2020

2019

Verksamhetens intäkter

 

 

Anslag

538

510

Uppdragsinkomster

19

17

Försäljningsinkomster

16

15

Inkomst av indirekta kostnader och interna bidrag

62

44

Bidragsinkomster

238

234

Finansiella intäkter

0

0

Periodisering bidrag/uppdrag

-39

-10

Summa intäkter

834

810

 

 

 

Verksamhetens kostnader

 

 

Personalkostnader

-452

-431

Doktorander/Utbildningsbidrag

-60

-64

Övriga driftkostnader

-81

-96

Indirekta kostnader och interna bidrag

-148

-132

Lokalkostnader

-68

-72

Finansiella kostnader

0

0

Avskrivningar

-5

-7

Summa kostnader

-815

-802

 

 

 

Transfereringar

 

 

Erhållna medel

26

19

Lämnade bidrag

-26

-19

Summa transfereringar

0

0

 

 

 

Årets kapitalförändring

19

8