Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningsuppdrag

Siffror per 31 december 2021.

11  435 studenter

Varav 2 628 inom lärarutbildningen.  Av antalet studenter var 73% kvinnor inom såväl ordinarie uppdrag som inom lärarutbildningen.

6 046 helårsstudieplatser

vilket var 21% av hela Göteborgs universitets utbildningsuppdrag. 

Prestationsgrad: 90%

Graden av fullföljda studier, inom det ordinarie uppdraget. Inom lärarutbildningsuppdraget var prestationsgraden 92%

Personal

Siffror per 31 december 2021

Totalt anställda: 790

 474 kvinnor och 316 män

 

Varav:

 

kvinnor

män

Professorer

  38

  47

Universitetslektorer

135

104

Universitetsadjunkter

  48

 18

Postdoktorer

  10

   4

Annan undervisande personal

  43

  49

Administrativ och teknisk personal

117

  33

 

Professorer och docenter

Utnämnda professorer under 2021

Mette Sandoff (offentlig förvaltning)
Elin Naurin (statsvetenskap)
Marina Ghersetti (journalistik, medier och kommunikation)
Valgeir Thorvaldsson (psykologi)
Michael Schulz (freds- och utvecklingsforskning)
Swati Parashar (freds- och utvecklingsforskning)
Johannes Lindvall (statsvetenskap)
Ylva Ulfsdotter Eriksson (sociologi)
Therése Skoog (psykologi)
Anette Skårner (socialt arbete)

 

Antagna docenter under 2021

Malgorzata Erikson (offentlig förvaltning)
Stina Järvholm (psykologi)
SvenOlof Dahlgren (psykologi)
Oksana Shmulyar Gréen (sociologi)
Malin Hildebrand Karlén (psykologi)
Inger Kjellberg (socialt arbete)
Ulrika Möller (statsvetenskap)
Staffan Appelgren (freds- och utvecklingsforskning)
Benedict Singleton (samhällsvetenskapliga miljöstudier)
Pierre Donatella (offentlig förvaltning)
Ylva Norén Bretzer (offentlig förvaltning)
Denis Frank (sociologi)
Ylva Bjereld (socialt arbete)
Katarzyna Wojnicka (sociologi)
Birgitta Jansson (socialt arbete)
Gunnar Gillberg (arbetsvetenskap)
Rasmus Broms (statsvetenskap)
Lisa Rudolfsson (psykologi)
Sofia Persson (sociologi)
Anneli Goulding (psykologi)

Disputationer

Linn Elena Zulka, psykologi

On Retirement and Cognitive Aging from a Life-Span Perspective
 

Alexandra Bousiou, freds- och utvecklingsforskning

The European Asylum at the Greek Border Islands
 

Ann Skinner, psykologi

Community stress exposure: Youth externalizing behavior and parenting in cultural context
 

Anna Ryan Bengtsson, socialt arbete

Politisering av omsorg. En kvalitativ studie om kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i Sverige.
 

Ariana Guilherme Fernandes, socialt arbete

Governing migrants through the Norwegian Introduction Programme
 

Baharan Kazemi, socialt arbete

Unaccompanied minors (un-)made in Sweden. Ungrievable lives and access to rights produced through policy
 

Elizabeth M. Olsson, freds- och utvecklingsforskning

Constructive Conflict in Classrooms and Beyond
 

Érika Martins Silva, psykologi

Psychology for sustainable shared mobility: An investigation of the use of private cars and carsharing services
 

Ezgi Irgil, statskunskap

Everyday Politics of Forced Migration. Refugees, Host Communitty Members, and the Local Context
 

Hanna Uddbäck, arbetsvetenskap

Att stanna kvar: arbete, plats och mobilitet i småstaden

 

Maciej Sychowiec, statskunskap

What explains the credit ratings in economically advanced democracies? Unpacking the role of political stability through ideology, corruption, and transparency
 

Malin Joleby, psykologi

Technology-assisted child sexual abuse
 

Martin Lundqvist, freds- och utvecklingsforskning

Towards an everyday peace? Exploring the political significance of everyday life in post-war Nepal
 

Minhwan Jang, psykologi

Impacts of Evidence on Decision-making in Police Investigation
 

Narola Olsson, socialt arbete

Crime, punishment, and counselling – a study of the local judicial and social work application of prostitution policy in Sweden
 

Niels Markwat, statskunskap

Pledge-based accountability: Voter responses to fulfilled and broken election pledges
 

Nora Theorin, journalistik, medier och kommunikation

Us Versus Them and the Role of the Media. The Influence of Media on Attitudes Toward Migration in Europe.
 

Partik Michaelsen, psykologi

Experiences and Perceptions of Default Nudges
 

Per Oleskog Tryggvason, journalistik, medier och kommunikation

Under the influence? Understanding media’s coverage of opinion polls and their effects on citizens and politicians
 

Peter Dahlgren, journalistik, medier och kommunikation

Media Echo Chambers: Selective Exposure and Confirmation Bias in Media Use, and its Consequences for Political Polarization
 

Pille Strauss, arbetsvetenskap

Temporary safety. Contextual factors behind job quality in using temporary agency work.
 

Prisca Jös, statskunskap

The Political Participation of the Poor: Local Social Context and the Impact of Social Ties on the Political Engagement of Poor Individuals
 

Robin Jonsson, arbetsvetenskap

Retaining the Aging Workforce: Studies on the interplay between individual and organizational capability in the context of prolonged working lives

 

Sanna Eklund, offentlig förvaltning

New Public Professional Organisationalism Towards new professional, managerial and cliental roles as exemplified in Swedish schools.

Ekonomi och årsredovisningar

miljoner kronor

 

2020

2021

Verksamhetens intäkter

 

 

Anslag

562

538

Uppdrag och försäljning

28

35

Interna bidrag

63

62

Bidragsinkomster

240

238

Finansiella intäkter

0

0

Periodisering bidrag/uppdrag

-35

-39

Summa intäkter

857

834

 

 

 

Verksamhetens kostnader

 

 

Personalkostnader

-457

-452

Doktorander/Utbildningsbidrag

-63

-60

Övriga driftkostnader

-81

-81

Indirekta kostnader och interna bidrag

-149

-148

Lokalkostnader

-72

-68

Finansiella kostnader

0

0

Avskrivningar

-4

-5

Summa kostnader

-826

-814

 

 

 

Transfereringar

28

26

 

 

 

Årets kapitalförändring

31

19