Göteborgs universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bild
Studenter på väg in i entrén på Sprängkullsgatan 19
Länkstig

Samhällsvetenskap, nödvändig för att lösa de stora frågorna.

Vad är samhällsvetenskaplig forskning?

Många studieobjekt inom samhällsvetenskaplig forskning är inte synliga för blotta ögat – som makt eller etnicitet – men kan ändå ha stark inverkan på människors vardag och organisationers Andra studieobjekt är något mer observerbara, såsom ohälsa, byråkrati, mediekonsumtion. Forskningsmetoder utvecklas beroende på vad som studeras.
Mer om hur vi arbetar. 

Varför samhällsvetenskap?

Vad är nyttan med samhällsvetenskap? Oftast är det svårt att göra tydliga kopplingar mellan samhällsvetenskapliga forskningsrön och en viss effekt eller förändring i samhället. Men för att önskade förändringar ska bli bestånde verklighet så är kunskaper om människor och samhällen avgörande.
Här några exempel på hur samhällsvetenskap gjort och gör skillnad.