Göteborgs universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bild
Annedalsseminariet i snö
Länkstig

Samhällsvetenskap, nödvändig för att lösa de stora frågorna.

Möt våra nya hedersdoktorer

Video (1:46:00)
Jenny Phillimore
Video (1:17:49)
Kjell Svensson

Everyday kindness as resistance to the cruelty of immigration regimes

Under denna föreläsning fokuserar Jenny Phillimore på vad medmänsklighet kan betyda för människor som tvingats på flykt och blivit utsatta för sexuellt och könsbaserat våld.

Att bygga företagskultur i globala verksamheter

I föredraget diskuterar Kjell Svensson betydelsen av engagemang, lyhördhet och styrning för att inte bara upprätthålla utan även utveckla kulturen. En annan fråga som diskuteras är hur kulturella skillnader mellan olika länder kan hanteras så att de både kan inspirera och motivera andra.