Göteborgs universitet
Bild
Tecknad bild med människor som samarbetar i olika former
Foto: Kicki Edgren
Länkstig

Samarbeta med oss

Det finns flera olika sätt att samarbeta med forskare och utbildare hos oss; alltifrån konkreta uppdragsbeställningar till dialoger och forskningsprojekt där vi tillsammans definierar vad som ska beforskas. 

Foto: Henrik Sandgren

I ständig dialog med samhället 

Samhällsvetenskap utgår per definition från vad som sker i samhället. Kontakterna med aktörer inom olika samhällssektorer är många. Flera av våra utbildningar har upparbetade samarbeten kring praktikplatser. På Förvaltningshögskolan finns sedan många år ett nätverk där kommunrepresentanter i Västra Götaland löpande ger synpunkter på hur utbildningen i offentlig förvaltning kan utvecklas och vad forskningen bör rikta in sig på. Inom institutionen för socialt arbete finns en referensgrupp för idéburna organisationer för att ge röst åt brukare in i socionomutbildningen. För att nämna ett par exempel. 

Utbildning och forskning på uppdrag av er 

Har ni på din arbetsplats behov av fördjupad kunskap inom något specifikt område? Eller kanske kompetensutveckling för personal. Flera av våra institutioner har möjlighet att genomföra forskningsprojekt eller utbildningar på ert uppdrag. Det kan till exempel handla om skräddarsydda kurser, forskare som följer utvecklingen i ett projekt ni driver eller utvärderingar av genomförda åtgärder.  

Tillsammans i hela forskningsprocessen 

“Medforskning” eller “samskapande forskning” är ett arbetssätt som växer i framförallt Storbritannien och Nederländerna, men också här i Sverige. Med den här metoden skapar forskare och praktiker tillsammans ny kunskap. I en lite mindre integrerad form kan det handla om att organisationer, myndigheter eller företag är med och formulerar forskningsfrågor i inledningen av en ansökningsprocess för nytt forskningsprojekt. 

Låna en student 

Varför inte hålla dig á jour med kunskapsutvecklingen inom ditt område genom att låta en av våra studenter praktisera eller göra sitt examensarbete på din arbetsplats? 

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om det senaste inom forskningen. Lunchföreläsningar, AW med forskare, seminarier för branschfolk, poddar, nyhetsbrev... I många olika former förmedlar våra forskare de senaste rönen. Ett bra sätt att hålla dig uppdaterad är att prenumerera på våra nyhetsutskick. Kontakta i så fall någon av våra pressekreterare

På vissa institutioner finns även forskare som kan komma ut till er och ge föreläsningar på plats.  

Sociologipodden

Våren 2022 lanseras den andra säsongen av Sociologipodden med Åsa Wettergren och Håkan Thörn som programledare. Samtalsserien presenterar i första hand aktuell forskning i intervjuformat. Varje avsnitt innehåller också litteraturtips.

Till Sociologipodden: https://www.gu.se/socav/sociologipodden

 

Förvaltningspodden

Sedan hösten 2018 har Förvaltningshögskolan en poddradio, som du kan lyssna på här. Den går också att hitta på strömningstjänster som Spotify och iTunes.

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/poddradio

Samhällsvetenskapliga fakulteten: 

https://www.youtube.com/samhallsvetenskapGU

 

Göteborgs universitets kanal: 

https://www.youtube.com/c/Göteborgsuniversitet1891

På universitetets egen play-kanal hittar du allt från minutlånga förklaringar på olika samhällsfrågor till timslånga djupdykningar i specifika ämnen. 

https://play.gu.se/category/Ämneskategorier%3ESamhällsvetenskap/170405