Göteborgs universitet
Bild
Studenter med laptops vid ett runt bord i en stor sal med fler studenter kring fler bord i bakgrunden.
Länkstig

Priser för pedagogik och studiemiljö

Fakulteten delar årligen ut priser för att belöna och stimulera arbete med pedagogisk utveckling respektive främjande av god studiemiljö.

Fakultetens pedagogiska pris

Samhällsvetenskapliga fakulteten delar årligen ut ett pris till personer som har "bidragit till en särskilt framgångsrik insats för utbildningskvaliteten och/eller den pedagogiska utvecklingen". 

Vem kan nominera? 

Samtliga medarbetare, studenter och doktorander vid Göteborgs universitet kan nominera kandidater.

Vilka kan få priset? 

De som kan nomineras till priset är enskilda lärare, lärarlag, en utbildning eller lärarledda projekt. Prissumman om 50 000 kronor utbetalas till pristagarens institution/motsvarande och ska användas för att ge möjlighet till egen förkovran och utveckling

Om nomineringsprocessen

Möjlighet till nomineringar sker under vårterminen. Fakulteten tillsätter en beredningsgrupp bestående av en representant för fakultetsledning och kansli, en ur gruppen högskolepedagogiskt sakkunniga samt en representant för studenter och doktorander. Beredningsgruppen granskar de inkomna nomineringarna och tar fram ett eller flera förslag på kandidater. I juni fattar Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen, utifrån beredningsgruppens förslag, beslut om pristagare.

Foto: Natalie Greppi

Fakultetens studiemiljöpris

Samhällsvetenskapliga fakulteten delar från och med 2022 ut ett "studiemiljöpris". Syftet är att uppmuntra till och belöna arbete med att främja en god studiemiljö vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Priset går till enskilda personer eller grupper som har bidragit till att förbättra studenters och/eller doktoranders studiemiljö.

Vem kan nominera? 

Samtliga medarbetare, studenter och doktorander vid Göteborgs universitet kan nominera kandidater.

Vilka kan få priset?

De som kan nomineras till priset är anställda, en utbildning, en administrativ enhet eller en organisation med ansvar för studie- eller undervisningsaktiviteter. Prissumman på 50 000 kronor tilldelas den institution där pristagaren verkar.

Om nomineringsprocessen

Möjlighet till nomineringar sker under vårterminen. Fakulteten tillsätter en beredningsgrupp bestående av en representant för fakultetsledning och kansli, en ur gruppen högskoledpedagogiskt sakkunniga samt en representant för studenter och doktorander. Beredningsgruppen granskar de inkomna nomineringarna och tar fram ett eller flera förslag på kandidater. I juni fattar Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen, utifrån beredningsgruppens förslag, beslut om pristagare.