Bild
Foto: Alix Gabaude
Länkstig

Den första bostaden: en kunskapsöversikt om unga vuxna på den svenska bostadsmarknaden, 2010–2022

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

En egen bostad var länge en självklar del av den svenska välfärdspolitiken. Rätten till bostad var en kritisk fråga för Sveriges växande städer och för att ungdomar skulle bli ekonomisk självständiga. Vid Sveriges EU-inträde övergavs den aktiva bostadspolitiken. Successivt utvecklades bostadspolitiken till en hybrid av bostäder för kapitalstarka grupper och offentligt fördelade bostäder utifrån komplexa regelverk.

Syftet med Den första bostaden är att göra en systematisk kunskapsöversikt om unga vuxnas etablering på den svenska bostadsmarknaden 2010–2022.

Översikten utgår från två forskningsfrågor:

  1. Bekräftas tidigare forskningsresultat om unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden beträffande socioekonomiska faktorers betydelse för den formella etableringen på bostadsmarknaden?
  2. Finns det policy på strukturell nivå som bidrar till olika utfall i olika grupper?

Huvudsakligt material är publicerad forskning samt kompletterande offentligt material (SOU, rapporter och tidningsartiklar). Projektet avrapporteras med en svensk rapport och en internationell vetenskaplig artikel samt via seminarier och kommunikation med berörda målgrupper.

Projektdeltagare