Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar tre forskare som samtalar.
Foto: Kristin Lidell
Länkstig

Vår forskning

Psykologisk forskning handlar om att ta fram kunskap om de grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå mänskligt beteende, bland annat för att kunna svara på samhällets behov av kunskap om aktuella samhällsfenomen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och arbetsmiljöer.

Vår forskning är bred och innefattar viktiga områden som hälsa, arbetsliv och miljö. Ofta är den behovsstyrd för att kunna svara på samhällets behov av kunskap om aktuella samhällsfenomen. Ett annat kännetecknande drag för vår forskning är en kontinuerlig utveckling av forskningsmetodologisk kunskap. Vi har en stark tvärdisciplinär tradition och samarbetar med forskare inom många andra vetenskaper och verksamheter, både nationellt och internationellt. Externa utvärderingar har på sistone särskilt uppmärksammat de insatser som utförs inom den geropsykologiska, beroendepsykologiska, rättspsykologiska och utvecklingspsykologiska forskningen.

Forskningsområden och forskargrupper