Göteborgs universitet
Bild
Vasaparken Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Forskningen vid Förvaltningshögskolan är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och kontext i samhället. Forskningen faller inom ramen för flera samhällsvetenskapliga discipliner, vilket gör att både forskningsmetoder och perspektiv varierar. Det som förenar är ett gemensamt intresse för den offentliga sektorn.