Länkstig

AI i byråkratins tjänst - förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Högskolan i Halmstad

Finansiär
AFA-försäkring

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka vilka arbetsmiljökonsekvenser som följer av att automatisera arbetsuppgifter genom robotisering eller maskininlärning: Vilka arbetsmiljökonsekvenser åtföljer automatisering av arbetsuppgifter genom robotisering eller maskininlärning? Hur kan RPA implementeras för att bidra till god digital arbetsmiljö och god byråkrati? Avsikten att studera dessa frågor utifrån en definition av digital arbetsmiljö grundad i systemtänkande och ett perspektiv på informationsteknologi som digitala resurser. Projektet genomför fallstudier i Halmstads kommun.

Navigate to video: Etik och kommunernas digitalisering – Principer, problem och närbyråkraternas friutrymme
Video (41:23)
Etik och kommunernas digitalisering – Principer, problem och närbyråkraternas friutrymme