Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Gata full av gående människor
Foto: iStock
Länkstig

Varför samhällsvetenskap?

Vad är nyttan med samhällsvetenskap? Oftast är det svårt att göra tydliga kopplingar mellan samhällsvetenskapliga forskningsrön och en viss effekt eller förändring i samhället. Men för att önskade förändringar ska bli bestånde verklighet så är kunskaper om människor och samhällen avgörande. Här några exempel på hur samhällsvetenskap gjort och gör skillnad.

Ökad tillit för minskad ohälsa

Mellan 2016 och 2018 hade forskaren Stina Hansson en Flexit-anställning i stadsdelen Angered. Anställningen gick ut på att i ett forskningsprojekt öka förståelsen för hur lokala myndigheter och befolkningar kan bygga tillit och främja marginaliserade stadsdelars intressen.

Forskning utvecklas i Rwanda

Institutionen för globala studier har sedan 2003 ett samarbete med University of Rwanda i ett projekt finansierat av Sida. Fokus ligger på forskarutbildning, att utveckla långsiktiga forskningsstratetiger och öka forskningssamarbete.

Samarbete vässar offentlig förvaltning

Förvaltningshögskolan samarbetar i KOLV: Kommuner och Landsting i Västsverige. Samarbetet bidrar till att finansiera två professurer och en doktorand. I ett rådgivande organ för forskning och utbildning finns företrädare för regioner och tio kommuner. Via KOLV arrangeras även studieresor för kunskapsinhämtning från andra länder.

Ändrade attityder ger skjuts åt återbruk

I ett projekt inom Göteborgs stad bidrog socialantropologer till insikter om hur man kan identifiera och kommer förbi hinder för mer cirkularitet i offentliga verksamheter.

Lokalt styre utvecklas i Malawi

Forskningsprogrammet om styrning och lokal utveckling (GLD) vill förklara variationer i styrning och lokal utveckling i ett försök att främja människors välfärd globalt. Professor Ellen Lust startade programmet 2013 vid Yale University. Två år senare flyttade det över till Göteborgs universitet. Bland flera partners arbetar GLD med Institute of Public Opinion and Research (IPOR) i Malawi.