Göteborgs universitet
Bild
Gata full av gående människor
Foto: iStock
Länkstig

Varför samhällsvetenskap?

Vad är nyttan med samhällsvetenskap? Oftast är det svårt att göra tydliga kopplingar mellan samhällsvetenskapliga forskningsrön och en viss effekt eller förändring i samhället. Men för att önskade förändringar ska bli bestånde verklighet så är kunskaper om människor och samhällen avgörande. Här några exempel på hur samhällsvetenskap gjort och gör skillnad.

Ändrade attityder ger skjuts åt återbruk

Insikter om hur man kan identifiera och komma förbi hinder för mer cirkularitet i offentliga verksamheter var resultat av socialantropologers medverkan i ett projekt som drevs av Göteborgs stad.

Medskapande forskning för ökad tillit

Fredsforskaren Stina Hansson var under två år anställd i stadsdelen Angered för att hitta vägar till ökad tillit mellan invånare och myndigheter. Projektet visade hur skilda föreställningar mellan boende och tjänstepersoner påverkar vilka förväntningar man har på den andre. Vilket i sin tur ger förutsättningarna för hur tjänstepersoner kan bygga tillitsfulla relationer med de boende.

Bättre forskarutbildning i Rwanda

Institutionen för globala studier ingår sedan 2003 i svenskt samarbete med University of Rwanda för att utveckla forskning och forskarutbildning. Effekterna på forskarutbildningen har varit "betydande", enligt en utvärdering, bland annat genom att samarbetet tillför värdefulla erfarenheter från andra forskningskontexter än den rwandiska.

Samarbete vässar offentlig förvaltning

Förvaltningshögskolan samarbetar i KOLV: Kommuner och Landsting i Västsverige. Samarbetet innebär framförallt att kommuner och region får tillgång till utbildad personal anpassad efter verkliga behov och forskning på just de frågor som är centrala för förvaltningarna, menar kommundirektören i Stenungsund.

Lokalt styre utvecklas i Malawi

Forskningsprogrammet om styrning och lokal utveckling (GLD). En samarbetspartner är Institute of Public Opinion and Research (IPOR) i Malawi. Där har samarbetet bland annat gett regeringen underlag som förbättrat dess covid 19-strategi.