Göteborgs universitet
Bild
Blivande student får tips av studievägledare på öppet hus
Foto: Johan Wingborg

Bygg din egen examen

Du vet väl om att du kan kombinera olika kurser och bygga en egen unik utbildning? Flexibiliteten och valfriheten är stor och du kan välja inriktning under utbildningens gång.

Vägen till examen genom kurser

Istället för att följa ett färdigt utbildningsprogram kan du bygga din examen med kurser som du själv kombinerar. Det ger dig samma möjlighet på arbetsmarknaden som om du väljer att läsa ett program. Att läsa kurser är ett flexibelt sätt att studera och det finns en stor variation av kurser inom olika ämnen att välja på. Du kan läsa kurser på deltid, kvällstid eller distans. Genom att bygga en egen examen kan du utgå från dina egna intressen och den karriär du siktar på.  

För att ta ut en kandidatexamen behöver du läsa kurser på grundnivå som totalt omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur kursutbudet vid Göteborgs universitet. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet. 

På avancerad nivå kan du läsa till en magisterexamen på ett år om 60 hp eller masterexamen på två år om 120 hp. 

Rosa cirkel, halva ljusare, andra halvan mörkare, för att illustrera fördelningen fasta och valbara kurser

Ämnen 

Inom samhälls- och beteendevetenskap finns det ett antal ämnen (huvudområden) som du kan ta ut en kandidatexamen i. Exempel: 

Det finns en del möjligheter att i inom ett ämne läsa kurser i ett annat ämne som en del av en kandidatexamen. Kontakt studievägledare inom det ämne du är intresserad av för mer information om vilka möjligheterna är.

Kom ihåg

Grundregeln när du bygger en egen examen är att minst hälften av de avklarade kurserna ska vara inom samma huvudområde, med successiv fördjupning (gäller kandidatexamen), samt inkludera ett examensarbete vars poängantal beror på vilken examen du avser läsa mot, (15 hp för kandidatexamen, 15 hp för magisterexamen, 30 hp eller 2x15 hp för masterexamen).