Bild
A globe.
Foto: Engin Yapici
Länkstig

Det transnationella civilsamhället och utrikespolitiken

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 573 688
Projekttid
2022 - 2025
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur diasporagrupper – i egenskap av transnationella aktörer inom civilsamhället – påverkar utrikespolitiken i två europeiska länder: Sverige och Tyskland. Den centrala frågan är hur relationen mellan stat och diasporagrupper ser ut, och hur den påverkar utrikespolitiken på strategisk nivå och i det dagliga diplomatiska arbetet. Projektet kommer bidra med ny kunskap om hur utrikespolitiken påverkas av den ökande mångfalden inom civilsamhället med nya framväxande mönster av transnationella relationer. Vi använder oss av den jämförande metoden som inkluderar kvantitativ nätverksanalys och kvalitativa intervjuer och innehållsanalys. Fem diasporagrupper står i fokus för studien: assyrier, etniska turkar och kurder med Turkiet som hemland, och judar och palestinier med Israel och Palestina som hemländer.

Forskargrupp