Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Böcker
Foto: Stefan Ideberg
Länkstig

Vår forskning

Arenan för mänskligt handlande är i hög utsträckning global - sociala aktörer och platser länkas samman och komplexa relationer skapas. Forskningen på institutionen för globala studier undersöker de globala utmaningarna och strävar efter att göra vår globala värld begriplig.

På institutionen för globala studier fokuserar vi på stora och angelägna globala utmaningar relaterade till frågor om klimat och hållbarhet, krig och fred, migration, mänskliga rättigheter, maktförhållanden, kultur/mångkultur och samhällelig förändring. Institutionen utgör en unik miljö för tvärvetenskaplig forskning inom freds- och utvecklingsforskning, samhällsvetenskapliga miljöstudier, mänskliga rättigheter och socialantropologi. Institutionens forskning bedrivs av forskare från många olika ämnesområden och vi förstår globala förlopp utifrån skilda perspektiv och förhållningssätt. Vår kunskap är grundad på djup analys, på empiriskt och lokalt förankrad kunskap, på dialog och samtal med individer och grupper och på förståelse av lokala förhållanden och globala processer.

Forskningen på institutionen för globala studier utgörs av en unik kombination av starka forskningsämnen och tvärvetenskapliga forskargrupper som består av både seniora och juniora forskare. Forskningsprojekt bedrivs både inom forskningsämnen och i forskargrupperna.

Video (00:59)
"Vi kan bidra med nyanser och skapa förståelse"