Göteborgs universitet
Bild
Doktorspromotion
Länkstig

Vår forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå är den högsta formella utbildningsnivån och syftar till att ge en kvalificerad utbildning för den som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor såväl inom som utanför universitet och högskolor.

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs utbildning i elva ämnen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) och avslutas med doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (två år).


Fakulteten står för samordning och kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar bland annat om inrättande och avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå, och allmänna studieplaner, liksom principer för forskarutbildningen inom ramen för universitetets normerande beslut.

 

Våra forskarutbildningsämnen