Bild
Länkstig

Varieties of Democracy (V-Dem)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2014 - pågående
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

V-Dem är ett internationellt forskningssamarbete som har utvecklat en ny, multidimensionell metod för att så objektivt och korrekt som möjligt mäta demokrati. V-Dem tar fasta på demokratiska principer som är långt mer komplexa än blotta närvaron av fria val. Vi särskiljer mellan fem olika demokratiprinciper: val-, liberal-, deltagar-, deliberativ-, och jämlikhetsdemokrati.

Ett av världens mest omfattande datainsamlingsprojekt

V-Dem är ett av världens största datainsamlingsprojekt inom samhällsvetenskaplig forskning någonsin. En ny, uppdaterad open source-version släpps varje år i april, med användarvänliga analysverktyg tillgängliga på projektets hemsida.

V-Dem:s dataset innehåller:

  • mer än 450 specifika indikatorer
  • över 50 olika index på demokrati, mänskliga rättigheter, civilsamhället, juridiska systemet, med mera
  • 27 miljoner datapunkter från 202 länder under tidsperioden 1789–2018.

V-Dem är ett internationellt samarbete som  involverar:

  • över 3 000 forskare och andra experter från  180 länder
  • 30 regionala forskningsledare
  • 170 landkoordinatörer
  • styrgrupp med nio internationellt ledande  demokratiforskare.

Komplex relation mellan demokrati och utveckling

Vi strävar efter att sprida våra forskningsresultat och bidra till en ökad förståelse för den komplexa relationen mellan demokrati och utveckling. Vi söker svaren på frågor som exempelvis vilka villkor som måste uppfyllas för att demokrati ska fortleva och vilka faktorer som bestämmer kvinnors andel av den politiska makten.

Världsledande roll

Sedan 2014 är V-Dem Institute vid Statsvetenskapliga institutionen formellt huvudansvarig för samarbetet. Vid institutet arbetar 16 forskare, programansvariga, dataansvariga, samt assistenter.