Bild
Länkstig

Varieties of Democracy (V-Dem)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2014 - pågående
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Varieties of Democracy (V-Dem) är ett internationellt forskningssamarbete som har utvecklat en multidimensionell metod för att så objektivt och nyanserat som möjligt mäta demokrati. V-Dem tar fasta på demokratiska principer som är långt mer komplexa än blotta närvaron av fria val. Vi särskiljer mellan fem olika demokratiprinciper: val-, liberal-, deltagar-, deliberativ-, och jämlikhetsdemokrati, och samlar in data för att mäta dessa principer.

Ett av världens mest omfattande datainsamlingsprojekt

V-Dem är ett av världens största datainsamlingsprojekt inom samhällsvetenskaplig forskning någonsin. Sedan år 2014 är V-Dem-institutet vid Statsvetenskapliga institutionen formellt huvudansvarig för samarbetet. En ny, uppdaterad open source-version av V-Dem:s dataset släpps i mars varje år, med användarvänliga analysverktyg som är tillgängliga på projektets hemsida.

V-Dem:s dataset v12 innehåller:

  • mer än 450 specifika indikatorer
  • över 50 olika index på demokrati, mänskliga rättigheter, civilsamhället, juridiska system, med mera.
  • 30 miljoner datapunkter från 202 länder som omfattar tidsperioden 1789–2021.

V-Dem är ett internationellt samarbete som involverar:

  • över 3 700 forskare och andra experter från 180 länder
  • en styrgrupp med nio internationellt ledande demokratiforskare
  • 18 forskare, programsamordnare, databasansvariga, och assistenter vid V-Dem-institutet
  • 22 projektledare
  • 33 regionala forskningsledare
  • 134 landkoordinatörer.

Komplex relation mellan demokrati och utveckling

Vi strävar efter att sprida våra forskningsresultat och bidra till en ökad förståelse för den komplexa relationen mellan demokrati och utveckling. Vi söker svaren på frågor som exempelvis vilka villkor som måste uppfyllas för att demokrati ska fortleva och vilka faktorer som bestämmer kvinnors andel av den politiska makten.

Välkommen till vår webbplats

All information om våra undersökningar, resultat och data, hittar du på institutets egen webbplats: https://www.v-dem.net/.