Länkstig

Karl-Fredrik Ahlmark

Utbildningshandläggare

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
41314 Göteborg
Rumsnummer
A419
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Karl-Fredrik Ahlmark

Sakkunnig och handläggare till fakultetsledningen i frågor om forskning och forskarutbildning och föredragande i fakultetsstyrelsen.

Bereder beslut och övervakar regelefterlevnad.

Ansvarig för remisser och utredningar vid behov inom ansvarsområdet.

Stöd och rådgivare till institutionerna inom ansvarsområdet.

Handläggare i fakultetens beredning för forskning och utbildning på forskarnivå.

Sammankallande i fakultetens forskarutbildningsadministrativa nätverk.

Samordnare för kvalitetsutvärderingar med extern bedömning av fakultetens utbildningar på forskarnivå

Ansvarig för beredning av spiknings- och disputationsärenden vid fakulteten.

I samarbete med kommunikatör arbete med utåtriktad forskningskommunikation.

Handläggare av fakultetens stipendier för doktorander och forskare.