Göteborgs universitet
Bild
Bild uppifrån som visar två studenter som sitter vid studentarbetsplatser på Humanisten.

Våra ämnen

Hos oss på Humanistiska fakulteten kan du studera språk, kultur, religion, historia och filosofi. Här presenterar vi ämnena lite närmare.

Kultur, religion, historia och filosofi

I dagens mångkulturella samhälle är det viktigare än någonsin att ha förståelse för andra människors religion, livsåskådning, åsikter och historia. Vid Humanistiska fakulteten får du verktyg som efterfrågas inom kultursektorn, inom media och kommunikation, på museer och bokförlag.

Språk

Språkkunskaper river murar och underlättar samarbete. Att kommunicera på sitt eget och andra språk blir allt viktigare och att behärska flera språk bidrar till förståelse för andra kulturer. Här finns ett brett urval av språkutbildningar - allt från svenska och de största europeiska språken till arabiska, japanska, kinesiska och afrikanska språk.