Göteborgs universitet
Bild

Afrikanska språk

En tredjedel av världens språk finns i Afrika! Vi ger dig kunskap om dessa språk, deras struktur och om olika länders flerspråkiga samhällen. Du som är intresserad av språk – men också du som studerar globala frågor, den snabbt växande afrikanska ekonomin, språkteknologi eller interkulturell kommunikation – är välkommen till våra kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Göteborgs universitet är det enda universitetet i Sverige med ett akademiskt utbud i afrikanska språk.

Lärarlaget i afrikanska språk
Våra forskare och lärare i afrikanska språk. Från vänster: Simon Msovela, Tove Rosendal, Augustino Kagwema, Eva-Marie Bloom Ström, Malin Petzell, Morgan Nilsson
Foto: Janna Roosch

Inom ämnet afrikanska språk kan du läsa grundkurs i Språk och samhälle i Afrika, somaliska och swahili, och på avancerad nivå finns kurser i afrikanska språk. Se nedan mer information om ämnet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer på våra öppna sidor på lärplattformen Canvas (på engelska)

Forskningsämnet fokuserar på språk som talas i Afrika söder om Sahara och har av tradition mestadels berört bantuspråk. Dock kan en doktorsexamen i andra afrikanska språk övervägas.

Vi som undervisar och forskar i afrikanska språk är aktiva inom forskningsområdena Språkliga strukturer och Språk i samhällskontext

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Afrikanska språk - forskning