Göteborgs universitet
Bild

Afrikanska språk

En tredjedel av världens språk finns i Afrika! Vi ger dig kunskap om dessa språk, deras struktur och om olika länders flerspråkiga samhällen. Du som är intresserad av språk – men också du som studerar globala frågor, den snabbt växande afrikanska ekonomin, språkteknologi eller interkulturell kommunikation – är välkommen till våra kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Göteborgs universitet är det enda universitetet i Sverige med ett akademiskt utbud i afrikanska språk.

Lärarlaget i afrikanska språk
Våra forskare och lärare i afrikanska språk. Från vänster: Simon Msovela, Tove Rosendal, Augustino Kagwema, Eva-Marie Bloom Ström, Malin Petzell, Morgan Nilsson
Foto: Janna Roosch

Inom ämnet afrikanska språk kan du läsa grundkurs i Språk och samhälle i Afrika, somaliska och swahili, och på avancerad nivå finns kurser i afrikanska språk. Se nedan mer information om ämnet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer på våra öppna sidor på lärplattformen Canvas (på engelska)

Forskningsämnet fokuserar på språk som talas i Afrika söder om Sahara och har av tradition mestadels berört bantuspråk. Dock kan en doktorsexamen i andra afrikanska språk övervägas.

Vi som undervisar och forskar i afrikanska språk är aktiva inom forskningsområdena Språkliga strukturer och Språk i samhällskontext

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Inom ämnet afrikanska språk erbjuder vi kurser i swahili och somaliska samt översiktskursen Språk och samhälle i Afrika.

Språk och samhälle i Afrika

Den nätbaserade grundkursen Språk och samhälle i Afrika (kurskod AF1100) är en översiktskurs som ger en generell bild av den sociolingvistiska situationen i Afrika. Kursen belyser den mångspråkiga verkligheten i dagens Afrika men behandlar även nutida språkpolitik samt historiska processer. Kursen utgörs av nätdiskussioner med andra kursdeltagare och examineras genom en hemtenta. Kursen riktar sig till alla, både yrkesverksamma och studenter inom andra ämnen.

Språk och samhälle i Afrika, 7.5 hp, kurskod AF1100 (länk till kurskatalogen)

Swahili

Introduktionskursen i swahili riktar sig till dig som vill lära dig ett språk på frammarsch och är nyfiken på den språkliga situationen i Östafrika. Målet är ett grundläggande ordförråd, viss kommunikativ färdighet och att du kan översätta enklare texter från swahili.

Introduktionskurs i swahili 7.5 hp, kurskod AF1110 (länk till kurskatalogen)
Swahili II, 7,5 hp, kurskod AF1210 (länk till kurskatalogen) kan läsas efter avslutad introduktionskurs

Swahili är ett mycket utbrett språk som används dagligen av mellan 50 och 100 miljoner människor i Östafrika och övriga världen. Språket är ett lysande exempel på Afrikas språkliga mångfald - det tillhör bantuspråksfamiljen, men har en mängd ord från arabiska och andra språk som lånats in under hundratals år av kontakt. Swahili talas i några av världens snabbast växande ekonomier och ökar därmed i betydelse i världen.

Somaliska

Är du nyfiken på somaliska så får du här grundläggande kunskaper och färdigheter i vår kurs, somaliska introduktionskurs, 7,5 hp, SO1102. Fokus ligger på standardsomaliskans grammatik, uttal och centrala ordförråd. Detta studeras framförallt genom läsning av enkla somaliska texter som också översätts till svenska (norska/danska) eller engelska. Grundläggande strukturer aktiveras även i form av övningar och översättning till somaliska.

Läs mer om våra kurser i somaliska och vilka förkunskaper som krävs:
(Länkarna går till sidor i lärplattformen Canvas)

Somaliskan hör till de tio största språken i Afrika och talas av omkring 25 miljoner människor. Språkområdet omfattar Somalia (med Somaliland och Puntland), liksom stora delar av Djibouti, Etiopien och Kenya. I Sverige talas somaliska av drygt 100.000 personer och somaliskan är det tredje största språket bland svenska skolbarn, efter svenskan och arabiskan.

Efter tidigare studier har du möjlighet att läsa till en masterexamen i afrikanska språk.

Studier på avancerad nivå i afrikanska språk fokuserar på språkstrukturer, återkommande mönster i varierande språksystem, språkens mångfald rörande fonologi, morfologi och syntax i de afrikanska språken.

Vidare studerar du språkvetenskapliga metoder, grammatiska egenskaper ur ett typologiskt perspektiv och metod och gör/kan göra fältarbete. För examen skriver du en masteruppsats. Nedan finns en bild över en rekommenderad studiegång.

Studiegång för masterexamen i afrikanska språk, inriktning somaliska  (länk till lärplattformen Canvas)

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med afrikanska språk som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Afrikanska språk - forskning