Göteborgs universitet
Bild
Läs kursen Skriva
Foto: unsplash

Skriva

I nästan alla yrken skriver man – webbtexter, artiklar, rapporter, utredningar, PM och mycket mer. Vill du utveckla ditt eget skrivande och förbereda dig för ett skrivande yrkesliv? Sök Skriva, 30 eller 15 hp.

Utvecklas som skribent

Kursen skriva ger dig en större säkerhet både i att skriva och i att analysera brukstexter av olika slag, såväl dina egna som andras. Du lär dig att strukturera och utforma effektiva texter av varierande omfång. Under kursen presenteras och diskuteras dessutom flera olika teorier om text och skrivande. Genom examinerande skrivövningar utmanas du att fundera över din skrivprocess och dina texters form. Ett viktigt inslag i kursen är de samtal du och dina kurskamrater regelbundet kommer att ha om bland annat språkriktighet, mottagaranpassning och textutformning.

Skrivarkurserna vänder sig till dig som i din yrkesverksamhet har det skrivna ordet som en viktig del i ditt arbete. Hit hör exempelvis journalister, kommunikatörer, reklamskribenter, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. 

Kurser i ämnet

Du kan med fördel kombinera en grundkurs i skriva med kurser i retorik eller med vidare studier i svenska språket.