Göteborgs universitet

Humanistiska fakulteten

Bild
Bild av exteriören av Humanistiska fakulteten
Länkstig

Humanistiska fakulteten är platsen för frågor som rör mänskliga existensvillkor. Här undervisar och forskar vi inom språk, kultur, historia, litteratur och filosofi - allt samlat under ett och samma tak i Humanisten.

Ämnesområdena inom humaniora är många och valfriheten är stor. Gemensamt för alla ämnen är att de utforskar verkligheten med hjälp av de fotspår vi människor lämnar efter oss: Språk, texter, musik, åsikter, vårt sätt att tänka och hur vi ser på världen vi lever i.

När vi fokuserar på människans plats i samhällsutvecklingen är sådant som artificiell intelligens, digitalisering, kulturarv och kommunikation självklara områden. För människor med kunskaper om språk, litteratur, historia och filosofi är bärare av ett historiskt arv som ger djup och sammanhang åt livet. De avgörande frågorna imorgon kommer att ställas på samma sätt som de ställdes i klassisk tid: Vad är en människa? Och vart är vi på väg?

Mer humaniora

Video (03:04)
Forskare förklarar: Politikernas retorik
Video (03:08)
Vad utmärker en Nobelprisförfattare?