Göteborgs universitet

Humanistiska fakulteten

Bild
Bild av exteriören av Humanistiska fakulteten
Länkstig

Humanistiska fakulteten är platsen för frågor som rör mänskliga existensvillkor. Här undervisar och forskar vi inom språk, kultur, historia, litteratur och filosofi – allt samlat under ett och samma tak i Humanisten.

Humaniora är brett och valfriheten stor. Gemensamt för alla våra ämnen är att de utforskar de spår människan lämnar efter sig, i form av språk, texter, kulturuttryck, föremål och livsåskådningar.

I vår forskning och undervisning är intresset för hållbarhet, artificiell intelligens, digitalisering, kulturarv och kommunikation framträdande. De tidlösa frågorna om vad en människa är och vart hon är på väg rymmer även en kritisk uppmärksamhet på hennes roll i Antropocen.

Mer humaniora

Navigate to video: Forskare förklarar: Politikernas retorik
Video (03:04)
Forskare förklarar: Politikernas retorik
Navigate to video: Vad utmärker en Nobelprisförfattare?
Video (03:08)
Vad utmärker en Nobelprisförfattare?